[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates vsftpd



Package: vsftpd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/vsftpd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
5 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation vsftpd.
# Copyright (C) 2010 vsftpd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the vsftpd package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vsftpd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vsftpd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-05 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-27 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../vsftpd.templates:1001
msgid "Dedicated system account for the vsftpd FTP daemon:"
msgstr "Dedikeret systemkonto for vsftpd FTP-dæmonen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../vsftpd.templates:1001
msgid ""
"The FTP server must use a dedicated account for its operation so that the "
"system's security is not compromised by running it with superuser privileges."
msgstr ""
"FTP-serveren skal bruge en dedikeret konto til sine handlinger, så at systemets "
"sikkerhed ikke bliver kompromitteret af at køre serveren med superbrugerprivilegier."

#. Type: string
#. Description
#: ../vsftpd.templates:1001
msgid "Please choose that account's username."
msgstr "Vælg venligst den kontos brugernavn."

#. Type: string
#. Description
#: ../vsftpd.templates:2001
msgid "FTP root directory:"
msgstr "FTP-rodmappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../vsftpd.templates:2001
msgid ""
"Please specify the directory that will be used as root for the FTP server."
msgstr ""
"Angiv venligst mappen som vil blive brugt som rod for FTP-serveren."


Reply to: