[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of deborphanPackage: deborphan
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish deborphan

joe@joe-desktop:~/over/debianp/deborphan$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
68 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation deborphan.
# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as deborphan package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deborphan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-19 12:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-26 22:45+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/exit.c:70
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following options are available:\n"
msgstr ""
"\n"
"Følgende tilvalg er tilgængelige:\n"

#: src/exit.c:73
#, c-format
msgid "-h    This help.\n"
msgstr "-h    Denne hjælp.\n"

#: src/exit.c:76
#, c-format
msgid "-f FILE  Use FILE as statusfile.\n"
msgstr "-f FIL  Brug FIL som statusfil.\n"

#: src/exit.c:79
#, c-format
msgid "-v    Version information.\n"
msgstr "-v    Versionsinformation.\n"

#: src/exit.c:84
#, c-format
msgid "-d    Show dependencies for packages that have them.\n"
msgstr "-d    Vis afhængigheder for pakker der har dem.\n"

#: src/exit.c:87
#, c-format
msgid "-P    Show priority of packages found.\n"
msgstr "-P    Vis prioritet på fundne pakker.\n"

#: src/exit.c:90
#, c-format
msgid "-s    Show the sections the packages are in.\n"
msgstr "-s    Vis de sektioner som pakkerne er i.\n"

#: src/exit.c:92
#, c-format
msgid "--no-show-section      Do not show sections.\n"
msgstr "--no-show-section      Vis ikke sektioner.\n"

#: src/exit.c:95
#, c-format
msgid "-z    Show installed size of packages found.\n"
msgstr "-z    Vis installeret størrelse på fundne pakker.\n"

#: src/exit.c:100
#, c-format
msgid "-a    Compare all packages, not just libs.\n"
msgstr "-a    Sammenlign alle pakker, ikke bare biblioteker.\n"

#: src/exit.c:103
#, c-format
msgid "-e LIST  Work as if packages in LIST were not installed.\n"
msgstr "-e LIST  Virker som hvis pakker i LIST ikke var installeret.\n"

#: src/exit.c:106
#, c-format
msgid "-H    Ignore hold flags.\n"
msgstr "-H    Ignorer hold flag.\n"

#: src/exit.c:110
#, c-format
msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    Deaktiver kontrol efter »recommends« og »suggests«.\n"

#: src/exit.c:112
#, c-format
msgid "-n    Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    Aktiver kontrol efter »recommends« og »suggests«.\n"

#: src/exit.c:116
#, c-format
msgid "Disable checks for `recommends'.\n"
msgstr "Deaktiver kontrol efter »recommends«.\n"

#: src/exit.c:118
#, c-format
msgid "Disable checks for `suggests'.\n"
msgstr "Deaktiver kontrol efter »suggests«.\n"

#: src/exit.c:121
#, c-format
msgid "-p PRIOR Select only packages with priority >= PRIOR.\n"
msgstr "-p PRIOR Vælg kun pakker med prioritet >= PRIOR.\n"

#: src/exit.c:123
#, c-format
msgid "--find-config        Find \"orphaned\" configuration files.\n"
msgstr "--find-config        Find »forældreløse« opsætningsfiler.\n"

#: src/exit.c:125
#, c-format
msgid ""
"--libdevel         Search in libdevel in addition to libs and "
"oldlibs.\n"
msgstr ""
"--libdevel         Søg i libdevel udover de normale libs og "
"oldlibs.\n"

#: src/exit.c:130
#, c-format
msgid "-A PKGS.. Never report PKGS.\n"
msgstr "-A PKGR.. Rapporter aldrig PKGR.\n"

#: src/exit.c:133
#, c-format
msgid "-k FILE  Use FILE to get/store info about kept packages.\n"
msgstr "-k FIL  Brug FIL til at hente/lagre info omkring pakker.\n"

#: src/exit.c:136
#, c-format
msgid "-L    List the packages that are never reported.\n"
msgstr "-L    Vis de pakker som aldrig er blevet rapporteret.\n"

#: src/exit.c:139
#, c-format
msgid "-R PKGS.. Remove PKGS from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-R PKGS.. Fjern PKGS fra filen »keep«.\n"

#: src/exit.c:142
#, c-format
msgid "-Z    Remove all packages from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-Z    Fjern alle pakker fra filen »keep«.\n"

#: src/exit.c:145
#, c-format
msgid "--df-keep          Read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr "--df-keep          Læs debfosters fil »keepers«.\n"

#: src/exit.c:146
#, c-format
msgid "--no-df-keep        Do not read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr "--no-df-keep        Læs ikke debfosters fil »keepers«.\n"

#. guessing
#: src/exit.c:151
#, c-format
msgid "--guess-common       Try to report common packages.\n"
msgstr "--guess-common       Prøv at rapportere fælles pakker.\n"

#: src/exit.c:152
#, c-format
msgid "--guess-data        Try to report data packages.\n"
msgstr "--guess-data        Prøv at rapportere datapakker.\n"

#: src/exit.c:153
#, c-format
msgid "--guess-debug        Try to report debugging libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-debug        Prøv at rapportere fejlsøgningsbiblioteker.\n"

#: src/exit.c:154
#, c-format
msgid "--guess-dev         Try to report development packages.\n"
msgstr "--guess-dev         Prøv at rapportere udviklingspakker.\n"

#: src/exit.c:155
#, c-format
msgid "--guess-doc         Try to report documentation packages.\n"
msgstr "--guess-doc         Prøv at rapportere dokumentationspakker.\n"

#: src/exit.c:156
#, c-format
msgid "--guess-dummy        Try to report dummy packages.\n"
msgstr "--guess-dummy        Prøv at rapportere dummypakker.\n"

#: src/exit.c:157
#, c-format
msgid "--guess-interpreters    Try to report kernel modules.\n"
msgstr "--guess-interpreters    Prøv at rapportere kernemoduler.\n"

#: src/exit.c:158
#, c-format
msgid "--guess-interpreters    Try to report interpreter libraries.\n"
msgstr "--guess-interpreters    Prøv at rapportere fortolkerbiblioteker.\n"

#: src/exit.c:159
#, c-format
msgid "--guess-mono        Try to report mono libraries.\n"
msgstr "--guess-mono        Prøv at rapportere monobiblioteker.\n"

#: src/exit.c:160
#, c-format
msgid "--guess-perl        Try to report perl libraries.\n"
msgstr "--guess-perl        Prøv at rapportere perlbiblioteker.\n"

#: src/exit.c:161
#, c-format
msgid "--guess-pike        Try to report pike libraries.\n"
msgstr "--guess-pike        Prøv at rapportere pikebiblioteker.\n"

#: src/exit.c:162
#, c-format
msgid "--guess-python       Try to report python libraries.\n"
msgstr "--guess-python       Prøv at rapportere pythonbiblioteker.\n"

#: src/exit.c:163
#, c-format
msgid "--guess-ruby        Try to report ruby libraries.\n"
msgstr "--guess-ruby        Prøv at rapportere rubybiblioteker.\n"

#: src/exit.c:164
#, c-format
msgid ""
"--guess-section       Try to report libraries in wrong sections.\n"
msgstr ""
"--guess-section       Prøv at rapporter biblioteker i forkerte "
"sektioner.\n"

#: src/exit.c:166
#, c-format
msgid "--guess-all         Try all of the above.\n"
msgstr "--guess-all         Prøv alle af de ovenstående.\n"

#: src/exit.c:167
#, c-format
msgid "--guess-only        Use --guess options only.\n"
msgstr "--guess-only        Brug kun --guess tilvalg.\n"

#: src/exit.c:169
#, c-format
msgid ""
"\n"
"See also: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Report bugs to:"
msgstr ""
"\n"
"Se også: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Rapporter fejl til:"

#: src/exit.c:177
#, c-format
msgid ""
"%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
"Distributed under the terms of the Artistic License.\n"
"\n"
"THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
"IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
"WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"%s %s - Find pakker der ingen pakker har, som afhænger af dem\n"
"Distributeret under betingelserne i den artistiske licens.\n"
"\n"
"DENNE PAKKE TILBYDES »SOM DEN ER« OG UDEN NOGEN DIREKTE ELLER\n"
"INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE, UDEN BEGRÃ?NSNING, DE UNDERFORSTÃ?ENDE\n"
"GARANTIER FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIFIK FORMÃ?L.\n"

#: src/exit.c:197
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [PACKAGE]...\n"
msgstr "Brug: %s [TILVALG] [PAKKE]...\n"

#: src/exit.c:203
msgid ""
"The status file is in an improper state.\n"
"One or more packages are marked as half-installed, half-configured,\n"
"unpacked, triggers-awaited or triggers-pending. Exiting.\n"
msgstr ""
"Statusfilen er i en uheldig tilstand.\n"
"En eller flere pakker er markeret som værende delvis installeret,\n"
"delvis konfigureret, uudpakket, udløserventet eller udløserafventende.\n"
"Afslutter.\n"

#: src/exit.c:211
msgid "Status file is probably invalid. Exiting.\n"
msgstr "Statusfil er sandsynligvis ugyldig. Afslutter.\n"

#: util/orphaner.sh:57
#, sh-format
msgid "Usage: %s [--help|--purge|--skip-apt] [deborphan options]"
msgstr "Brug: %s [--help|--purge|--skip-apt] [tilvalg for deborphan]"

#: util/orphaner.sh:59
#, no-sh-format
msgid "See orphaner(8) and deborphan(1) for a list of valid options."
msgstr "Se orphaner(8) og deborphan(1) for en liste over tilgængelige tilvalg."

#: util/orphaner.sh:61
#, sh-format
msgid "Invalid basename: %s."
msgstr "Ugyldigt basisnavn: %s."

#: util/orphaner.sh:63
#, sh-format
msgid "%s: Invalid option: %s."
msgstr "%s: Ugyldigt tilvalg: %s."

#: util/orphaner.sh:65
#, sh-format
msgid "%s: You need \"dialog\" in $PATH to run this frontend."
msgstr "%s: Du skal bruge »dialog« i $PATH for at køre denne grænseflade."

#: util/orphaner.sh:67
#, no-sh-format
msgid "Screen too small or set $LINES and $COLUMNS."
msgstr "Skærm for lille, eller indstil $LINES og $COLUMNS."

#: util/orphaner.sh:70
#, no-sh-format
msgid ""
"Select packages that should never be recommended for removal in deborphan:"
msgstr "Vælg pakker der aldrig skal blive anbefalet til fjernelse i deborphan:"

#: util/orphaner.sh:72
#, no-sh-format
msgid "Select packages for removal or cancel to quit:"
msgstr "Vælg pakker der skal fjernes, eller annuller for at afslutte:"

#: util/orphaner.sh:75
#, no-sh-format
msgid "No orphaned packages found."
msgstr "Ingen »forældreløse« pakker fundet."

#: util/orphaner.sh:77
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" got removed. Exiting."
msgstr "»deborphan« blev fjernet. Afslutter."

#: util/orphaner.sh:79
#, no-sh-format
msgid "\"apt\" got removed. Exiting."
msgstr "»apt« blev fjernet. Afslutter."

#: util/orphaner.sh:81
#, no-sh-format
msgid ""
"\"apt\" is not installed, broken dependencies found or could not open lock "
"file, are you root? Printing \"apt-get\" commandline and exiting:"
msgstr ""
"»apt« er ikke installeret, ødelagte afhængigheder fundet eller kunne ikke "
"åbne låsefil, er du administrator? Viser kommandolinjen »apt-get« og "
"afslutter:"

#: util/orphaner.sh:82
msgid ""
"Explicitly specified status file or requested calling \"apt-get\" to be "
"skipped. Printing \"apt-get\" commandline and exiting:"
msgstr ""
"Eksplicit specificeret statusfil eller anmodt kald »apt-get« springes "
"over. Viser kommandolinjen »apt-get« og afslutter:"

#: util/orphaner.sh:84
#, no-sh-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Fjerner %s"

#: util/orphaner.sh:87
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" returned with error."
msgstr "»deborphan« returnede med fejl."

#: util/orphaner.sh:89
#, sh-format
msgid "\"apt-get\" returned with exitcode %s."
msgstr "»apt-get« returnede med afslutningskode %s."

#: util/orphaner.sh:91
#, sh-format
msgid "\"dialog\" returned with exitcode %s."
msgstr "»dialog« returnerede med afslutningskode %s."

#: util/orphaner.sh:93
#, no-sh-format
msgid ""
"\"apt-get\" tries to remove more packages than requested by \"orphaner\". "
"Exiting."
msgstr ""
"»apt-get« forsøger at fjerne flere pakker end anmodt om af »orphaner«. "
"Afslutter."

#: util/orphaner.sh:96
#, no-sh-format
msgid "Simulate"
msgstr "Simuler"

#: util/orphaner.sh:99
#, no-sh-format
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryk retur for at fortsætte."

#: util/orphaner.sh:102
#, no-sh-format
msgid "\"find-circular\" is currently not supported by \"orphaner\". Exiting."
msgstr "»find-circular« er aktuelt ikke understøttet af »orphaner«. Afslutter"Reply to: