[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates hddtempPackage: hddtemp
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/hddtemp$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
15 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation hddtemp.
# Copyright (C) 2010 hddtemp & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the hddtemp package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hddtemp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: hddtemp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-25 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-10 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should /usr/sbin/hddtemp be installed SUID root?"
msgstr "Skal /usr/sbin/hddtemp installeres SUID root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You have the option of installing hddtemp with the SUID bit set, allowing it "
"to be run (reporting hard drive temperatures) by regular users and not only "
"the superuser."
msgstr ""
"Du har muligheden for at installere hddtemp med sættet SUID bit, og tillade "
"den at blive kørt (rapportering af temperaturer for harddiske) af normale "
"brugere og ikke kun superbrugeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This could potentially allow hddtemp to be used during an attack against the "
"computer's security. If in doubt, do not choose this option."
msgstr ""
"Dette kan potentielt tillade hddtemp at blive brugt under et angreb mod "
"computerens sikkerhed. Hvis du er i tvivl, så vælg ikke denne indstilling."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:4001
msgid ""
"This setting can be modified later by running 'dpkg-reconfigure hddtemp'."
msgstr ""
"Denne indstilling kan ændres senere ved at køre »dpkg-reconfigure hddtemp«."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Interval between hard drive temperature checks:"
msgstr "Tidsrum mellem to tjek af temperaturen på harddisken:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The temperature of the hard drive(s) can be logged by hddtemp via the "
"generic system logging interface."
msgstr ""
"Temperaturen på harddiskene kan logges af hddtemp via den generiske "
"grænseflade til systemlogning."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please enter a value in seconds corresponding to the interval between two "
"checks. To disable this feature, enter 0."
msgstr ""
"Indtast venligst en værdi i sekunder, der angiver intervallet mellem to tjek. "
"Du kan deaktivere denne funktion ved at skrive 0."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Should the hddtemp daemon be started at boot?"
msgstr "Skal hddtemp-dæmonen igangsættes ved opstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The hddtemp program can be run as a daemon, listening on port 7634 for "
"incoming connections. It is used by some software such as gkrellm to get the "
"temperature of hard drives."
msgstr ""
"Programmet hddtemp kan køres som en dæmon, der lytter på port 7634 efter "
"indkommende forbindelser. Programmet bruges af bestemte programmer såsom "
"gkrellm til at hente harddiskenes temperaturer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You have the option of starting the hddtemp daemon automatically on system "
"boot. If in doubt, it is suggested to not start it automatically on boot."
msgstr ""
"Du har mulighed for at igangsætte hddtemp-dæmonen automatisk under opstart. "
"Hvis du er i tvivl, foreslås det, at du ikke igangsætter den automatisk under "
"opstarten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Interface to listen on:"
msgstr "Netkort, der skal lyttes på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The hddtemp program can listen for incoming connections on a specific "
"interface, or on all interfaces."
msgstr ""
"Programmet hddtemp kan lytte efter indkommende forbindelser på et bestemt "
"netkort eller på alle netkort."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"To listen on a specific interface, enter the IP address of that interface  "
"(choosing 127.0.0.1 will accept local connections only). To listen on all "
"interfaces, enter 0.0.0.0."
msgstr ""
"For at lytte til et bestemt netkort, skal du angive IP-adressen på dette "
"(valg af 127.0.0.1 vil kun acceptere lokale forbindelser). For at "
"lytte på alle netkort indtastes 0.0.0.0."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Port to listen on:"
msgstr "Port, der skal lyttes på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"By default, hddtemp listens for incoming connections on port 7634. This can "
"be changed for another port number."
msgstr ""
"Som udgangspunkt vil hddtemp lytte efter indkommende forbindelser på port "
"7634. Dette kan ændres til et andet nummer."Reply to: