[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Needed update for console-setup debconf translations (for Debian Installer)Dear translator and translation team,

The console-setup package translation is normally included in
so-called "Debian Installer level 1" translations.

However, it was recently discovered that some of its localizable
material was unfortunately not included in strings to translate.

Instead of reincluding it blindly (and then mess completely Debian
Installer localization statistics very late in the release process), I
decided to deal with these updates separately.

Please update the attached translation as soon as possible (within the
next week would be great). That will considerably improve the user
experience in your language, particularly with the graphical installer.

Please send translation updates preferrably as bug reports against the
console-setup package. If you don't know how to do this, please send
them to debian-boot@lists.debian.org...and if you're really in
trouble, please send them to me directly.

Translation teams, if the original translator (see the "To:" field of
this mail) is unresponsive, please take the translation over as soon
as possible.

Many thanks in advance for your help. Please accept apologies for the
very late notice and the pressure we're putting on you for this update
to happen.


# translation of debian-installer_packages_po_sublevel3_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
#
# Bemærk:
#
# Konventioner
# ------------
#
# array -> serie (bør nok revideres til række jf. f.eks. gnome-disk-utility, eller der bør findes en generel konvention
# volume -> arkiv (som i logical volume/physical volume; dette skal måske revideres jf. gnome-disk-utility el. lign.; bemærk også PV->FA som lige nu er den danske oversættelse af forkortelsen)
# configuration -> opsætning
#
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2009.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
# Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
# Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007, 2010.
# Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>, 2008, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel3_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-09 22:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-28 20:20+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Do not change the boot/kernel font"
msgstr "Ændr ikke opstarts/kerne-skrifttypen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Arabisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Armensk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Kyrillisk - KOI8-R og KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Kyrillisk - ikke-slaviske sprog"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Kyrillisk - slaviske sprog (også bosnisk og serbisk latin)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etiopisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Georgisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Greek"
msgstr "# Græsk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Hebraisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Lao"
msgstr "# Lao"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 og Latin5 - vesteuropa og tyrkiske sprog"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - centraleuropa og rumænsk"

# Fra wikipedia om chichewa: Nyanja, også kendt under navnet chinyanja, er et bantusprog, der tales i Malawi og Zambia. I Malawi kaldes sproget chichewa, og tales dér af over halvdelen af befolkningen.
#
# Jeg har semiarbitrært valgt chinyanja da dette også vil forstås på engelsk
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 og Latin8 - chinyanja; esperanto; irsk; maltesisk og walisisk"

# marshallesisk er bedst bud jf. norsk wikipedia
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - litauisk; lettisk; maori og marshallesisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - vietnamesisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Thai"
msgstr "# Thai"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk kyrillisk; hebraisk; basal arabisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk kyrillisk; græsk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Kombineret - latin; slavisk og ikke-slavisk kyrillisk"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Character set to support:"
msgstr "Tegnsæt, der skal understøttes:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr "Vælg venligst det tegnsæt, der skal understøttes af konsolskrifttypen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Hvis du ikke bruger en framebuffer, vil valgene, der begynder med \".\", "
"reducere antallet af tilgængelige farver i konsollen."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Skrifttype til konsollen:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of "
"international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better "
"coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye "
"fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem "
"for programmers."
msgstr ""
"\"VGA\" har et traditionelt udseende og har middel understøttelse af "
"internationale skriftarter. \"Fast\" har et simpelt udseende og har bedre "
"understøttelse af internationale skriftarter. \"Terminus\" kan bidrage til "
"at mindske træthed i øjnene, dog ligner nogle symboler hinanden, hvilket kan "
"være et problem for programmører."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either "
"TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr ""
"Hvis du foretrækker en fed version af Terminus-skrifttypen, vælg enten "
"TerminusBold (hvis du bruger en rammebuffer) eller TerminusBoldVGA (øvrige "
"tilfælde)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001 ../console-setup.templates:6001
msgid "Font size:"
msgstr "Skriftstørrelse:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the "
"font used when the computer boots has size 16."
msgstr ""
"Vælg venligst skrifttypens størrelse i Linux-konsollen. Til sammenligning er "
"den anvendte skrifttypestørrelse 16, når computeren starter op."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers "
"corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then "
"represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font "
"may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications "
"require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and "
"the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either)."
msgstr ""
"Vælg venligst skrifttypens størrelse i Linux-konsollen. Simple heltal, der "
"modsvarer skrifttyper, kan bruges med alle konsoldrivere. Tallet "
"repræsenterer skrifttypehøjden (antal skannelinjer). Skrifttypen kan "
"alternativt blive repræsenteret som HØJDExBREDDE; Sådanne "
"skrifttypespecifikationer kræver dog kbd-konsol-pakken (ikke console-tools) "
"og rammebuffer (framebuffer) (og RadeonFB kernedriveren for rammebuffer "
"understøtter dem heller ikke)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Font heights can be useful for figuring out the real size of the symbols on "
"the console. For reference, the font used when the computer boots has size "
"16."
msgstr ""
"Skrifttypehøjder kan være nyttige til at bestemme den reelle størrelse af "
"symbolerne på konsollen.  Til sammenligning er den anvendte "
"skrifttypestørrelse 16, når computeren starter op."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "Kodning, der skal bruges i konsollen:"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Indstil tastaturet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "Andet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Tastaturmodel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
#, fuzzy
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Vælg den type tastatur, der skal sættes op."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
#, fuzzy
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "Tastaturets oprindelse:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid ""
"The layout of keyboards varies per country, with some countries having "
"multiple common layouts. Please select the country of origin for the "
"keyboard of this computer."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Tastaturlayout:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Vælg venligst det layout, der passer til tastaturet på denne maskine."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
#, fuzzy
msgid "Keep the current keyboard layout in the configuration file?"
msgstr "Bevar nuværende partitionslayout og sæt LVM op?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard "
"is defined as XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked and the current "
"configuration will be preserved."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayoutet, og den aktuelle opsætning "
"bevares."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
#, fuzzy
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"
msgstr "Behold standardtastaturlayout (${XKBLAYOUT})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
#, fuzzy
msgid ""
"The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and "
"XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\".  This default value is based on the currently "
"defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Standardværdien for tastaturlayoutet er baseret på den nuværende definition "
"af sprog/region, samt indstillingerne i /etc/X11/xorg.conf. Denne "
"standardværdi er ${XKBLAYOUT}, som opsætningsprogrammet ikke understøtter."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayout."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
#, fuzzy
msgid "Keep current keyboard options in the configuration file?"
msgstr "Behold indstillinger, der ikke understøttes, i opsætningsfilen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard "
"are defined as XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
#, fuzzy
msgid ""
"If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options "
"will be asked."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayout."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
#, fuzzy
msgid "Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "Behold standardtastaturlayout (${XKBLAYOUT})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
#, fuzzy
msgid ""
"The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\".  It is based on the currently defined language/region and "
"the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Standardværdier for indstillingerne af tastaturlayout er baseret den "
"nuværende definition af sprog og region, samt indstillingerne i /etc/X11/"
"xorg.conf. Denne standardværdi er ${XKBOPTIONS}, som opsætningsprogrammet "
"ikke understøtter."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
#, fuzzy
msgid ""
"If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be "
"asked."
msgstr ""
"Vælg venligst om du vil beholde den. Hvis du vælger dette, vil der ikke "
"blive stillet nogen spørgsmål om tastaturlayout."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
#, fuzzy
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Højre Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Højre Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Højre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Højre Logo-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Menu-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Venstre Control+Venstre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Venstre Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Venstre Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Venstre Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Venstre Logo-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "Ingen skift"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Metode til at skifte mellem national og Latin-tilstand"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr ""
"Du har brug for en måde at skifte tastaturet mellem national-layoutet og "
"standard-Latin-layoutet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr ""
"Højre Alt eller Caps Lock-taster bliver ofte valgt af ergonomiske grunde "
"(brug kombinationen Shift+Caps Lock til at slå Caps til/fra på normal vis i "
"det tilfælde). Alt+Shift er også en populær kombination; kombinationen vil "
"dog miste sin almindelige funktion i Emacs og andre programmer, der bruger "
"den til særlige behov. "

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Ikke alle de viste taster er til stede på alle tastaturer."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ingen midlertidig omskifter"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Begge Logo-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr ""
"Metode til midlertidigt at skifte mellem nationalt og Latin indtastning:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Når tastaturet er i national tilstand, og man ønsker at skrive et par "
"latinske tegn, kan det være praktisk at skifte midlertidigt til Latin-"
"tilstand. Tastaturet forbliver i denne tilstand så længe den valgte tast er "
"trykket nede. Denne tast kan også blive brugt til at indtaste nationale "
"tegn, når tastaturert er i Latin-tilstand."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Du kan deaktivere denne funtion ved at vælge \"Ingen midlertidig omskifter\"."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Standard for tastaturlayoutet"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#, fuzzy
msgid "No AltGr key"
msgstr "Begge ALT-taster"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Enter-tast på numerisk tastatur"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Begge ALT-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"I nogle tastaturlayouts er AltGr en ændringstast, der bliver brugt til at "
"indtaste visse tegn, primært de der er usædvanlige for tastaturlayoutets "
"sprog. Det kan være symboler for fremmed valuta og accentuerede bogstaver."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ingen Compose-tast"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Compose-tast:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Compose-tasten (også kendt som Multi_tast) gør computeren i stand til at "
"tolke de følgende få anslag som en kombination med henblik på at frembringe "
"et tegn, der ikke findes på tastaturet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"På tekstkonsollen virker Compose-tasten ikke i Unicode-tilstand. Hvis "
"Unicode-tilstand ikke er aktiveret, kan du altid, uanset hvad du vælger her, "
"bruge Control+punktum-kombinationen som en Compose-tast."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?"
msgstr "Brug Ctrl+Alt+Backspace til at terminere X-server?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid ""
"By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing.  If you want "
"it can be used to terminate the X server."
msgstr ""
"Som standard gør kombinationen Ctrl+Alt+Backspace intet.  Hvis du ønsker, "
"kan den blive brugt til at terminere X-serveren."

Reply to: