[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates tipcutilsPackage: tipcutils
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/tipcutils$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
16 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tipcutils.
# Copyright (C) 2010 tipcutils & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the tipcutils package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tipcutils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tipcutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-24 18:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-12 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should this TIPC node be configured automatically now?"
msgstr "Skal denne TIPC-knude blive konfigureret automatisk nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you can edit '/etc/default/tipc' or use "
"the command line tool 'tipc-config'."
msgstr ""
"Hvis du ikke vælger denne indstilling, kan du redigere '/etc/default/tipc' "
"eller bruge kommandolinjeværktøjet 'tipc-config'."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "TIPC address of this node:"
msgstr "TIPC-adresse på denne knude:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please enter the TIPC address of this node, in Z.C.N (Zone.Cluster.Node) "
"notation."
msgstr ""
"Indtast venligst TIPC-adressen på denne knude, i Z.C.N-notation "
"(Zone.Cluster.Node)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Each node in a network should have a unique address."
msgstr "Hver knude i et netværk skal have en unik adresse."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Network ID of the TIPC network to join:"
msgstr "Netværks-id på TIPC-netværket at tilslutte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The default setting should be appropriate when there is only one local TIPC "
"network."
msgstr ""
"Standardindstillingen skal være passende, når der kun er en lokal TIPC-netværk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Enable TIPC remote management?"
msgstr "Aktiver TIPC's ekstern håndtering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please choose this option if you are sure that network management should be "
"enabled for this node."
msgstr ""
"Vælg venligst denne indstilling hvis du er sikker på, at netværkshåndtering "
"skal være aktiveret for denne knude."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Default neighbor detection domain for this TIPC node:"
msgstr "Normal nabodetekteringsdomæne for denne TIPC-knude:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"This setting will define the neighbor detection domain (NDD) if there is no "
"setting for a specific bearer."
msgstr ""
"Denne indstilling vil definere nabodetekteringsdomænet (NDD), hvis der ikke er "
"en indstilling for en specifik bærer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Setting the NDD for a specific bearer is not yet possible in this package "
"version."
msgstr ""
"Indstilling af NDD'en for en specifik bærer er endnu ikke muligt i denne "
"pakkeversion."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Interfaces to use for TIPC:"
msgstr "Grænseflade at bruge for TIPC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please enter a space-separated list of interfaces to be used for TIPC."
msgstr ""
"Indtast venligst en mellemrumsadskilt liste af grænseflader der skal "
"bruges for TIPC."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Verbosity to use for TIPC scripts:"
msgstr "Grad af uddybning der skal bruges for TIPC-skripter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This setting defines the verbosity of the TIPC init, if-up and if-down "
"scripts."
msgstr ""
"Denne indstilling definerer graden af uddybning for TIPC-enheden, if-up- og "
"if-down-skriptene."


Reply to: