[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates boincPackage: boinc
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/no-ip$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
15 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation boinc.
# Copyright (C) 2010 boinc & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the boinc package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: boinc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-boinc-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-27 18:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. HINT: The wording of this template is similar to the wording of the
#. dbconfig-common/purge template. Please have a look at the translation for
#. the dbconfig-common/purge template first before translating this template,
#. thanks.
#: ../boinc-client.templates:1001
msgid "Do you want to remove the BOINC data directory?"
msgstr "Ã?nsker du at fjerne BOINC's datamappe?"

#. Type: boolean
#. Description
#. HINT: The wording of this template is similar to the wording of the
#. dbconfig-common/purge template. Please have a look at the translation for
#. the dbconfig-common/purge template first before translating this template,
#. thanks.
#: ../boinc-client.templates:1001
msgid ""
"The BOINC data directory /var/lib/boinc-client contains the information to "
"which projects the BOINC core client is attached, the work unit cache and "
"several other data.  If you no longer need this data, this is your chance to "
"remove them."
msgstr ""
"BOINC-datamappe /var/lib/boinc-client indeholder den information, som projekter "
"er vedhæftet BOINC-kerneklienten, arbejdsenhedsmellemlageret og flere andre "
"data. Hvis du ikke længere har brug for disse data, så er dette din chance for "
"at fjerne dem."

#. Type: boolean
#. Description
#. HINT: The wording of this template is similar to the wording of the
#. dbconfig-common/purge template. Please have a look at the translation for
#. the dbconfig-common/purge template first before translating this template,
#. thanks.
#: ../boinc-client.templates:1001
msgid ""
"If no longer have need of the data being stored in the BOINC data directory, "
"you should choose this option.  If you want to hold this data for another "
"time, or if you would rather handle this process manually, you should refuse "
"this option."
msgstr ""
"Hvis du ikke længere har brug for dataene gemt i BOINC's datamappe, bør du "
"vælge denne indstilling. Hvis du ønsker at beholde disse data til et senere "
"tidspunkt, eller du foretrækker at håndtere denne proces manuelt, skal du "
"afvise denne indstilling."

Reply to: