[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates no-ipPackage: no-ip
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/no-ip$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
15 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation no-ip.
# Copyright (C) 2010 no-ip & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the no-ip package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: no-ip\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: no-ip@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-25 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "No-IP.com user name:"
msgstr "Brugernavn for No-IP.com:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please enter your No-IP.com account user name (usually your email address)."
msgstr ""
"Indtast venligst dit brugernavn for din No-IP.com-konto (normalt din e-post-adresse)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "No-IP.com password:"
msgstr "Adgangskode til No-IP.com:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter your No-IP.com account password."
msgstr "Indtast venligst din No-IP.com-kontos adgangskode."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Update interval (in minutes):"
msgstr "Opdateringsinterval (i minutter):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please enter the updating frequency (in minutes) the noip2 client should use "
"to refresh the record of your IP address."
msgstr ""
"Indtast venligst opdateringsfrekvens (i minutter) som noip2-klienten skal "
"bruge for at opdatere din registrering af din IP-adresse."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "List of hosts or groups:"
msgstr "Liste af værter eller grupper:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please specify a comma- or space-separated list of hosts or groups to update."
msgstr ""
"Angiv venligst en komma- eller mellemrumsadskilt liste af værter eller grupper "
"at opdatere."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you leave this field empty, all hosts and groups listed in your No-IP.com "
"account will be updated."
msgstr ""
"Hvis du efterlader dette felt tomt, vil alle værter og grupper vist i din "
"No-IP.com-konto blive opdateret."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Network device name:"
msgstr "Netværksenhedsnavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify the name of the network device connected to the Internet "
"(typically ethX or pppX, where X is a number)."
msgstr ""
"Angiv venligst navnet på netværksenheden forbundet til internettet "
"(typisk ethX eller pppX, hvor X er et tal)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"This field may be left empty if this host has a single network interface."
msgstr ""
"Dette felt kan efterlades tomt, hvis værten har en enkel netværksgrænseflade."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Disable Network Address Translation (NAT)?"
msgstr "Deaktiver Network Address Translation (NAT)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please specify whether noip2 should not attempt to detect the external IP "
"address of this computer."
msgstr ""
"Angiv venligst hvorvidt noip2 ikke skal forsøge at detektere den eksterne "
"IP-adresse på denne computer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "If in doubt, you should leave the default choice."
msgstr "Hvis du er i tvivl så brug standardvalget."

Reply to: