[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates fontconfigPackage: fontconfig
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/fontconfig$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
14 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation fontconfig.
# Copyright (C) 2010 fontconfig & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
# Reviewed by Ole Laursen, 2004.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2005, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Indbygget"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "Autohinter"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Skriftjusteringsmetode for skærm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""
"Vælg venligst den foretrukne metode til skriftjustering til "
"skærmoptegning."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Vælg 'Indbygget' hvis du mest benytter DejaVu (standarden i Debian) eller "
"nogen af Microsoftskrifttyperne. Vælg 'Autohinter' hvis du mest benytter andre "
"Truetype-skrifter. Vælg 'Ingen' hvis du ønsker utydelig tekst."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr "Altid"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Aktivér delpiksel-tekstoptegning for skærm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Optegningen af tekst på delpikselniveau får generelt teksten til at se bedre "
"ud på fladskærme (LCD), men kan give uønskede farver i kanterne på CRT-"
"skærme. Valget »Automatisk« vil kun aktivere delpiksel-tekstoptegningen, "
"hvis der detekteres en LCD-skærm."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Aktivér billedbaserede skrifttyper som standard?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""
"Som standard bruges kun omridsskrifter af programmer som understøtter "
"fontconfig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Omridsskrifter er skrifter som er gode til at blive skaleret til forskellige "
"størrelser. Aktivering af denne funktion vil påvirke hele systemets "
"standardindstilling. Denne og mange andre fontconfig-indstillinger kan "
"aktiveres eller deaktiveres for hver enkelt bruger."Reply to: