[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates exim4Package: exim4
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/exim4$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
61 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation exim4.
# Copyright (C) 2010 exim4 & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the exim4 package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exim4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-exim4-maintainers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-18 08:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

# Template: exim4/purge_spool
# ddtp-prioritize: 43
#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid "Remove undelivered messages in spool directory?"
msgstr "Fjern ikke-leverede breve i kø-mappen?"

#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"There are e-mail messages in the Exim spool directory /var/spool/exim4/"
"input/ which have not yet been delivered. Removing Exim will cause them to "
"remain undelivered until Exim is re-installed."
msgstr ""
"Der er e-post i exims kø-mappe /var/spool/exim4/input, som ikke er blevet "
"leveret endnu. Hvis du fjerner Exim, vil de ikke blive leveret, før Exim "
"bliver geninstalleret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"If this option is not chosen, the spool directory is kept, allowing the "
"messages in the queue to be delivered at a later date after Exim is re-"
"installed."
msgstr ""
"Hvis denne indstilling ikke bliver valgt, vil kø-mappen blive bevaret, så "
"brevene i køen bliver leveret senere, når Exim er geninstalleret."

#. Type: error
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
#: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
msgid "Reconfigure exim4-config instead of this package"
msgstr "Sæt exim4-config op i stedet for denne pakke"

#. Type: error
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
#: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
msgid ""
"Exim4 has its configuration factored out into a dedicated package, exim4-"
"config. To reconfigure Exim4, use 'dpkg-reconfigure exim4-config'."
msgstr ""
"Exim4 har udskilt sin opsætning i en dertil oprettet pakke, exim4-config. "
"For at rekonfigurere Exim4 bruges 'dpkg-reconfigure exim4-config'."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
msgstr "internetsted; post sendes og modtages direkte med SMTP"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
msgstr "post sendt af smarthost; hentet via SMTP eller fetchmail"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
msgstr "post sendt af smarthost; ingen lokal post"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "local delivery only; not on a network"
msgstr "kun lokal levering; ikke på et netværk"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "no configuration at this time"
msgstr "ingen opsætning endnu"

# Template: exim4/dc_eximconfig_configtype
# ddtp-prioritize: 43
#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Overordnet postopsætningstype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Vælg venligst den postopsætningstype der bedst svarer til dine behov."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
"generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
"'smarthost' for delivery because many receiving systems on the Internet "
"block incoming mail from dynamic IP addresses as spam protection."
msgstr ""
"System med dynamiske IP-adresser, herunder opkaldssystemer, skal generelt "
"sættes op til at levere udgående post til en anden maskine, en såkaldt "
"'smarthost', da mange modtagersystemer på internettet blokerer indkommende "
"post fra dynamiske IP-adresser for at undgå spam."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"A system with a dynamic IP address can receive its own mail, or local "
"delivery can be disabled entirely (except mail for root and postmaster)."
msgstr ""
"Systemer med dynamiske IP-adresser kan enten modtage sin egen post, eller "
"lokal levering kan deaktiveres fuldstændigt (undtagen post til root og "
"postmaster)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid "Really leave the mail system unconfigured?"
msgstr "Vil du virkelig undlade at sætte postsystemet op?"

#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid ""
"Until the mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
"Configuration at a later time can be done either by hand or by running 'dpkg-"
"reconfigure exim4-config' as root."
msgstr ""
"Indtil postsystemet er sat op, vil det være ude af funktion og kan ikke "
"benyttes. Du kan sætte det op senere, enten manuelt eller ved at køre 'dpkg-"
"reconfigure exim4-config' som root."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid "System mail name:"
msgstr "Systempostnavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' mail addresses without "
"a domain name."
msgstr ""
"'postnavnet' er det domænenavn, der benyttes til at 'kvalificere' "
"postadresser uden domænenavn."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Dette navn vil også blive brugt af andre programmer. Det bør være et enkelt, "
"fuldt kvalificeret domænenavn (FQDN)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Hvis en e-post-adresse på den lokale maskine f.eks. er foo@eksempel.org, "
"vil den rigtige værdi til denne indstilling være eksempel.org."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name won't appear on From: lines of outgoing messages if rewriting is "
"enabled."
msgstr ""
"Dette navn vil ikke optræde i From:-linjerne (Fra-linjerne) i udgående breve, "
"hvis omskrivning er aktiveret."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
msgstr "Andre mål, hvortil post skal accepteres:"

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of recipient domains for which this "
"machine should consider itself the final destination. These domains are "
"commonly called 'local domains'. The local hostname (${fqdn}) and "
"'localhost' are always added to the list given here."
msgstr ""
"Angiv en liste adskilt med semikolon over modtagerdomæner, for hvilke denne "
"maskine skal betragte sig som endestation. Disse domæner kaldes normalt "
"'lokale domæner'. Det lokale værtsnavn (${fqdn}) og 'localhost' tilføjes "
"altid til den her anførte liste."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"By default all local domains will be treated identically. If both a.example "
"and b.example are local domains, acc@a.example and acc@b.example will be "
"delivered to the same final destination. If different domain names should be "
"treated differently, it is necessary to edit the config files afterwards."
msgstr ""
"Som udgangspunkt vil alle domæner blive behandlet ens. Hvis både a.eksempel "
"og b.eksempel er lokale domæner, vil acc@a.eksempel og acc@b.eksempel blive "
"leveret til samme modtager. Hvis forskellige domænenavne skal behandles "
"forskelligt, må du selv rette i opsætningsfilerne bagefter."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Domains to relay mail for:"
msgstr "Domæner at videresende (»relay«) post for:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of recipient domains for which this "
"system will relay mail, for example as a fallback MX or mail gateway. This "
"means that this system will accept mail for these domains from anywhere on "
"the Internet and deliver them according to local delivery rules."
msgstr ""
"Angiv en liste adskilt med semikolon over modtagerdomæner, dette system skal "
"videresende post for - for eksempel som reserve-MX eller post-gateway. Det "
"betyder, at dette system vil acceptere post til disse domæner fra ethvert "
"sted på internettet og levere dem efter de lokale leveringsregler."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Do not mention local domains here. Wildcards may be used."
msgstr "Nævn ikke lokale domæner her. Du kan godt bruge jokertegn (wildcards)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid "Machines to relay mail for:"
msgstr "Maskiner at videresende (»relay«) post for:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of IP address ranges for which this "
"system will unconditionally relay mail, functioning as a smarthost."
msgstr ""
"Angiv en liste adskilt med semikolon over IP-adresseområder, dette system "
"ubetinget vil videresende post for, og dermed fungere som smarthost."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"You should use the standard address/prefix format (e.g. 194.222.242.0/24 or "
"5f03:1200:836f::/48)."
msgstr ""
"Du skal bruge det almindelige adresse-/længdeformat (f.eks. 194.222.242.0/24 "
"eller 5f03:1200:836f::/48)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"If this system should not be a smarthost for any other host, leave this list "
"blank."
msgstr ""
"Lad feltet stå tomt, hvis systemet ikke skal være smarthost for andre "
"maskiner."

# Template: exim4/dc_readhost
# ddtp-prioritize: 43
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Visible domain name for local users:"
msgstr "Synligt domænenavn for lokale brugere:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid ""
"The option to hide the local mail name in outgoing mail was enabled. It is "
"therefore necessary to specify the domain name this system should use for "
"the domain part of local users' sender addresses."
msgstr ""
"Muligheden for at skjule det lokale postnavn i udgående post er aktiveret. "
"Det er derfor nødvendigt at angive det domænenavn, dette system skal skrive "
"i domænedelen af lokale brugeres afsenderadresser."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "IP address or host name of the outgoing smarthost:"
msgstr "IP-adresser eller værtsnavne på den udgående smarthost:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"Please enter the IP address or the host name of a mail server that this "
"system should use as outgoing smarthost. If the smarthost only accepts your "
"mail on a port different from TCP/25, append two colons and the port number "
"(for example smarthost.example::587 or 192.168.254.254::2525). Colons in "
"IPv6 addresses need to be doubled."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen eller værtsnavnet på en postserver, dette system skal "
"benytte som udgående smarthost. Hvis smarthosten kun accepterer din post på "
"en anden port ende TCP/25, skal du tilføje to koloner og portnummeret (for "
"eksempel smarthost.eksempel::587 eller 192.168.254.254::2525). Koloner i "
"IPV6-adresser skal skrive dobbelt."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"If the smarthost requires authentication, please refer to the Debian-"
"specific README files in /usr/share/doc/exim4-base for notes about setting "
"up SMTP authentication."
msgstr ""
"Hvis smarthosten kræver godkendelse, kan du se, hvordan dette sættes op, "
"i bemærkningerne om opsætning af SMTP-godkendelse i filen /usr/share/doc/"
"exim4-base/README.Debian.gz."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Postmodtager for root og postmaster:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"Post til 'postmaster', 'root' og andre systemkonti skal videresendes til "
"den virkelige systemadministrators brugerkonto."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Hvis feltet lades stå tomt, vil den slags post blive gemt i /var/mail/mail. "
"Dette anbefales ikke."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Note that postmaster's mail should be read on the system to which it is "
"directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least one of) the "
"users listed here should not redirect their mail off this machine. A 'real-' "
"prefix can be used to force local delivery."
msgstr ""
"Bemærk at post til postmaster normalt skal læses på det system, det er "
"omdirigeret til, fremfor at videresende den til andre steder, så (mindst en "
"af) de brugere, du vælger, bør ikke omdirigere deres post væk fra denne "
"maskine. Man kan gennemtvinge lokal levering ved at skrive 'real-' foran "
"adressen."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Multiple user names need to be separated by spaces."
msgstr "Ved angivelse af flere brugernavne, skal disse adskilles af mellemrum."

# Template: exim4/dc_local_interfaces
# ddtp-prioritize: 43
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
msgstr "IP-adresser, der skal lyttes på for indkommende SMTP-forbindelser:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of IP addresses. The Exim SMTP "
"listener daemon will listen on all IP addresses listed here."
msgstr ""
"Angiv en liste over IP-adresser adskilt med koloner. Exims SMTP-lyttedæmon "
"vil lytte på alle disse IP-adresser."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"An empty value will cause Exim to listen for connections on all available "
"network interfaces."
msgstr ""
"Hvis du lader denne værdi være tom, vil Exim lytte efter forbindelser på "
"alle tilgængelige netkort."

#
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"If this system only receives mail directly from local services (and not from "
"other hosts), it is suggested to prohibit external connections to the local "
"Exim daemon. Such services include e-mail programs (MUAs) which talk to "
"localhost only as well as fetchmail. External connections are impossible "
"when 127.0.0.1 is entered here, as this will disable listening on public "
"network interfaces."
msgstr ""
"Hvis dette system kun modtager e-post direkte fra lokale tjenester (og ikke "
"fra andre værter), anbefales det at forbyde eksterne forbindelser til den "
"lokale Eximdæmon. Sådanne tjenester inkluderer e-post-programmer (MUA'er) som "
"kun snakker med localhost (lokalvært) samt fetchmail. Eksterne forbindelser "
"er umulige når 127.0.0.1 indtastes her, da dette vil deaktivere lytning på "
"offentligt tilgængelige netforbindelser."

# Template: exim4/dc_minimaldns
# ddtp-prioritize: 43
#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
msgstr "Skal antallet af DNS-forespørgsler minimeres (opkaldsforbindelse)?"

#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"In normal mode of operation Exim does DNS lookups at startup, and when "
"receiving or delivering messages. This is for logging purposes and allows "
"keeping down the number of hard-coded values in the configuration."
msgstr ""
"I normal drifttilstand, foretager Exim DNS-opslag under opstarten og når den "
"modtager eller afleverer beskeder o.lign. Det sker for at føre log og holde "
"antallet af faste indstillinger i opsætningsfilen nede."

#
#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If this system does not have a DNS full service resolver available at all "
"times (for example if its Internet access is a dial-up line using dial-on-"
"demand), this might have unwanted consequences. For example, starting up "
"Exim or running the queue (even with no messages waiting) might trigger a "
"costly dial-up-event."
msgstr ""
"Hvis dette system ikke har permanent adgang til en DNS-navneserver (f.eks. "
"hvis internetadgangen foregår via en opkaldsforbindelse), kan dette have "
"uønskede konsekvenser. For eksempel kan opstart af Exim eller kørsel "
"af køen (også selv om der ikke er nogen ventende beskeder) udløse en "
"dyr opringningshændelse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"This option should be selected if this system is using Dial-on-Demand. If it "
"has always-on Internet access, this option should be disabled."
msgstr ""
"Denne indstilling bør aktiveres hvis systemet benytter en "
"opkaldsforbindelse. Hvis det har en permanent internetforbindelse, bør den "
"deaktiveres."

# Template: exim4/dc_eximconfig_configtype
# ddtp-prioritize: 43
#. Type: title
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid "Mail Server configuration"
msgstr "Opsætning af postserver"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid "Split configuration into small files?"
msgstr "Opdel opsætningen i mindre filer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"The Debian exim4 packages can either use 'unsplit configuration', a single "
"monolithic file (/etc/exim4/exim4.conf.template) or 'split configuration', "
"where the actual Exim configuration files are built from about 50 smaller "
"files in /etc/exim4/conf.d/."
msgstr ""
"Debians exim4-pakker kan enten bruge en 'ikke-opdelt opsætning', en enkelt "
"monolitisk fil (/etc/exim4/exim4.conf.template) eller 'opdelt opsætning', "
"hvor opsætningen beskrives i omkring 50 mindre filer i /etc/exim4/conf.d/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"Unsplit configuration is better suited for large modifications and is "
"generally more stable, whereas split configuration offers a comfortable way "
"to make smaller modifications but is more fragile and might break if "
"modified carelessly."
msgstr ""
"Ikke-opdelt opsætning er bedst til større ændringer og er generelt mere "
"stabil, mens opdelt opsætning gør det lettere at lave mindre ændringer, men "
"er mere skrøbelig, og kan blive ødelagt, hvis den ændres uforsigtig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"A more detailed discussion of split and unsplit configuration can be found "
"in the Debian-specific README files in /usr/share/doc/exim4-base."
msgstr ""
"Der er en mere detaljeret diskussion om ikke-opdelte og opdelte opsætninger "
"i de Debianspecifikke README-filer i /usr/share/doc/exim4-base."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
msgstr "Skjul lokalt postnavn i udgående post?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
"generated on a different system. If this option is chosen, '${mailname}', "
"'localhost' and '${dc_other_hostnames}' in From, Reply-To, Sender and Return-"
"Path are rewritten."
msgstr ""
"Brevhovederne i udgående post kan omskrives, så de lader til at være "
"genereret på et andet system. Hvis denne indstilling vælges, genskrives "
"'${mailname}', 'localhost' og '${dc_other_hostnames}' i felterne From, "
"Reply-To, Sender og Return-Path."

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "mbox format in /var/mail/"
msgstr "mbox-format i /var/mail/"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "Maildir format in home directory"
msgstr "Maildir-format i hjemmemappe"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid "Delivery method for local mail:"
msgstr "Leveringsmetode for lokal post:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid ""
"Exim is able to store locally delivered email in different formats. The most "
"commonly used ones are mbox and Maildir. mbox uses a single file for the "
"complete mail folder stored in /var/mail/. With Maildir format every single "
"message is stored in a separate file in ~/Maildir/."
msgstr ""
"Exim kan gemme lokalt leveret post i forskellige formater. De mest benyttede "
"er mbox og Maildir. mbox benytter en enkelt fil til hele brevbakken, der "
"gemmes i /var/mail/. I Maildir-formatet bliver brevene gemt i hver sin fil i "
"~/Maildir/."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid ""
"Please note that most mail tools in Debian expect the local delivery method "
"to be mbox in their default."
msgstr ""
"Bemærk, at de fleste postværktøjer i Debian som udgangspunkt forventer, at "
"den lokale post leveres i mbox-formatet."Reply to: