[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates sambaPackage: samba
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/samba$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
19 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation samba.
# Copyright (C) 2010 samba & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2006, 2007.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 12:18-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Ret smb.conf, så den benytter WINS-indstillinger fra DHCP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Hvis din computer får IP-adresseoplysninger fra en DHCP-server på netværket, "
"kan DHCP-serveren også give oplysninger om WINS-servere (»NetBIOS "
"navneservere«) på netværket. Dette kræver en ændring i din smb.conf-fil, så "
"WINS-indstillingerne fra DHCP-serveren automatisk indlæses fra /etc/samba/"
"dhcp.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Pakken dhcp3-client skal være installeret, for at kunne udnytte denne "
"funktion."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Sæt smb.conf op automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Resten af Samba-opsætningen drejer sig om spørgsmål, der vedrører "
"indstillingerne i filen /etc/samba/smb.conf, som benyttes til at sætte Samba-"
"programmerne (nmbd og smbd) op. Din nuværende smb.conf indeholder en "
"'include'-linje eller en indstilling, der fylder flere linjer, hvilket kan "
"forvirre den automatiske opsætning, og kræver at du redigerer din smb.conf "
"selv for at få den til at fungere igen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Hvis du ikke vælger denne indstilling, må du selv håndtere ændringer i "
"opsætningen, og vil ikke kunne drage nytte af de løbende forbedringer i "
"opsætningen."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Arbejdsgruppe/domænenavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Angiv venligst arbejdsgruppen for dette system. Denne indstilling kontroller "
"hvilken arbejdsgruppe systemet vil fremgå i, når den bruges som en server, "
"standardarbejdsgruppen der bruges når der browses med forskellige grænseflader, "
"og domænenavnet brugt med indstillingen »security=domain«."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Kryptér adgangskoder?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Alle nyere Windowsklienter kommunikerer med SMB/CIFS-servere ved hjælp af "
"krypterede adgangskoder. Hvis du vil bruge adgangkoder i klar tekst, er du "
"nødt til at ændre en indstilling i Windows' registreringsdatabase."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Aktivering af denne indstilling anbefales, da understøttelse af klar "
"tekst ikke længere vedligeholdes i Microsoft Windows' produkter. Hvis "
"du aktiverer, så sørg for at du har en gyldig /etc/samba/smbpasswd-fil, "
"og at du her angiver adgangskoder for hver bruger med kommandoen smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Opret samba-adgangskodedatabasen /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"For at være kompatibel med standardindstillingerne i de fleste udgaver af "
"Windows, skal Samba sættes op til at benytte krypterede adgangskoder. Dette "
"kræver, at brugernes adgangskoder gemmes i en anden fil end /etc/passwd. "
"Denne fil kan oprettes automatisk, men adgangskoderne skal tilføjes manuelt "
"ved at køre smbpasswd, og skal fremover holdes opdateret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Hvis du ikke opretter den, er du nødt til at sætte samba (og sikkert også "
"dine klientmaskiner) op til at benytte adgangskoder i klar tekst."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"from the samba-doc package for more details."
msgstr ""
"Se /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"i pakken samba-doc for flere detaljer."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "dæmoner"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Hvordan skal Samba køres?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samba-dæmonen smbd kan køre som en almindelig dæmon eller fra inetd. Det "
"anbefales at køre den som dæmon."Reply to: