[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wwwoffle 2.9f-2.2: Please update debconf PO translation for the package wwwoffleHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on wwwoffle pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, July 29, 2010.

Thanks,

# Danish translation of the Debconf-template for wwwoffle.
# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wwwoffle_2.8d-1_da.po\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wwwoffle@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-08 06:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 15:01+0100\n"
"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:1001
#, fuzzy
msgid "The location of some files and directories has been changed"
msgstr "Placeringen af visse filer og kataloger er blevet ændret."

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:1001
msgid ""
"The config files moved to /etc/wwwoffle/ and the cache dir moved to /var/"
"cache/wwwoffle. Further the format of the cache has changed between version "
"1.x and version 2.x and there are some new configuration options. Your "
"directories and the config files will be adjusted automatically now."
msgstr ""
"Opsætningsfilerne er flyttet til /etc/wwwoffle og cachekataloget er flyttet "
"til /var/cache/wwwoffle. Ydermere er formatet på cachen ændret imellem "
"version 1.x og 2.x, og der er nogle nye opsætningsindstillinger. Dine "
"kataloger og opsætningsfilerne vil nu blive tilpasset automatisk."

#. Type: password
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:2001
#, fuzzy
msgid "Configuration now requires a password:"
msgstr "Opsætning kræver nu en adgangskode. Indtast den her."

# s/man group/man adduser/ would be more useful
#. Type: password
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:2001
msgid ""
"To prevent any random user on the system from changing the state of the "
"wwwoffle daemon (e.g. put it offline), a password will be added to the /etc/"
"wwwoffle/wwwoffle.conf file. If non-root users have to be able to control "
"the daemon, they must be in the \"proxy\" group (see \"man group\") and they "
"must pass the parameters \"-c /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf\" in addition to "
"other options."
msgstr ""
"For at forhindre en tilfældig bruger på systemet i at ændre tilstanden på "
"wwwoffle-dæmonen (f.eks. sætte den offline), vil der blive tilføjet en "
"adgangskode i filen /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf. Hvis almindelige brugere "
"skal have adgang til at styre dæmonen, skal de være gruppen \"proxy\". Se "
"manualsiden til adduser. og de må angive parametrene \"-c /etc/wwwoffle/"
"wwwoffle.conf sammen med andre parametre."

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "en (English)"
msgstr "en (engelsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "de (German)"
msgstr "de (tysk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "es (Spanish)"
msgstr "es (spansk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "fr (French)"
msgstr "fr (fransk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "it (Italian)"
msgstr "it (italiensk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "nl (Dutch)"
msgstr "nl (hollandsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "pl (Polish)"
msgstr "pl (polsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "ru (Russian)"
msgstr "ru (russisk)"

#. Type: select
#. DefaultChoice
#: ../wwwoffle.templates:3002
msgid ""
"en (English)[ default : do not put what's inside brackets into translations. "
"Put your own language here but UNTRANSLATED]"
msgstr "en (English)"

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
#, fuzzy
msgid "your default language:"
msgstr "Vælg venligst dit standardsprog:"

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
msgid ""
"wwwoffle offers you translations of most of the internal HTML pages. Those "
"pages which are not yet translated will automatically be replaced with the "
"English ones."
msgstr ""
"wwwoffle tilbyder dig oversættelser af de fleste interne HTML-sider. De "
"sider som endnu ikke er oversat vil automatisk blive erstattet af de "
"engelske."

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
msgid ""
"Note that the languages configuration in your browser will override this "
"default."
msgstr "Bemærk at din browsers sprogopsætning vil gå forud for denne standard."

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:4001
#, fuzzy
msgid "ATTENTION: There was an error while converting the config"
msgstr "NB: Der opstod en fejl under omdannelse af din opsætningsfil."

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:4001
msgid ""
"Your config file has been preserved as /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf.old . "
"Please correct manually. Take a look at /var/log/wwwoffle-upgrade.log for "
"reasons. Please delete this logfile manually."
msgstr ""
"Din opsætningsfil er blevet gemt som /etc/wwwoffle.conf.old. Foretag "
"venligst en manuel tilretning. Kig i /var/log/wwwoffle-upgrade.log for "
"mulige årsager. Slet venligst denne logfil manuelt bagefter."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
#, fuzzy
msgid "the port number wwwoffle runs on:"
msgstr "Vælg venligst det portnummer som wwwoffle skal køre på"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
msgid ""
"The default port number for HTTP proxy caches is 8080. To use wwwoffle as "
"proxy for your favourite web browser you have to use \"localhost:8080\" (or "
"whatever port number you've chosen)."
msgstr ""
"Standard portnummer for HTTP-proxy-cacher er 8080. For at bruge wwwoffle som "
"proxy for din foretrukne web-browser, er du nødt til at bruge "
"\"localhost:8080\" (eller andet valgt portnummer)."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
msgid ""
"P.S.: Netscape users can simply write http://localhost:8080/wwwoffle.pac in\n"
"   Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration"
msgstr ""
"PS: Netscape-brugere kan simpelthen skrive http://localhost:8080/wwwoffle.";
"pac \n"
"  i Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
#, fuzzy
msgid "Use which parent proxy (current is ${PARENT_PROXY}):"
msgstr "Hvilken forældreproxy skal bruges? (aktuelle er ${PARENT_PROXY})"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
msgid ""
"Using a parent proxy normally results in a remarkable speed gain. If you "
"don't want to use one enter \"none\" in this field; else enter the proxy in "
"the form \"proxy.example.com:8080\"."
msgstr ""
"At bruge en forældreproxy resulterer normalt i en mærkbar øgning af "
"hastigheden. Hvis du ikke vil bruge en sådan, så indtast \"none\" i dette "
"felt. Ellers indtast proxyens adresse på formen \"proxy.example.com:8080\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
msgid ""
"Use \"manual\" if you don't want the proxy lines in the config file touched "
"by the automatic configuration."
msgstr ""
"Brug \"manual\" hvis du ikke vil have at proxyindstillingerne i "
"opsætningsfilen bliver ændret af den automatiske opsætning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:7001
msgid "Does wwwoffle rely on a dialup (PPP) interface for its connection?"
msgstr ""
"Er wwwoffle afhængig af et opkaldsinterface (PPP) for dens forbindelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:7001
msgid ""
"Most people will need to accept here. Refuse, only if you have a parent "
"proxy that is reachable without a PPP (analog or ISDN) interface."
msgstr ""
"De fleste vil acceptere her. Afvis kun hvis du har en forældreproxy der kan "
"nås uden en PPP-opkaldsforbindelse (analog eller ISDN)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:8001
msgid "Should wwwoffle fetch pages when the PPP interface comes up?"
msgstr "Skal wwwoffle hente sider når opkaldsforbindelse er etableret?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:8001
msgid ""
"Most people will accept here. However, if you regularly bring up the "
"connection just to check for mail and you only want to fetch web pages once "
"a day or so (manually), you should refuse."
msgstr ""
"De fleste vil acceptere her. Hvis du imidlertid etablerer forbindelse "
"regelmæssigt bare for at kigge efter ny post, og du kun ønsker at hente "
"websider manuelt en gang om dagen eller deromkring, så bør du afvise."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid "Should htdig be used to index the cached pages?"
msgstr "Skal htdig bruges til at indeksere cachede sider?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid ""
"With this, it is possible to direct htdig to index the cached pages so that "
"those pages can be searched with htdig."
msgstr ""
"Med dette er det muligt at lade htdig indeksere cachede sider, således at "
"der kan søges i disse sider med htdig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid "Note: this _can_ take a lot of time to do!"
msgstr "Bemærk: dette _kan_ tage lang tid!"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:10001
#, fuzzy
msgid "wwwoffle.conf is now only readable by root and group proxy"
msgstr "wwwoffle.conf kan nu kun læses af root og brugere i gruppen proxy."

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:10001
msgid ""
"To prevent just anyone from changing the state of the daemon, the file "
"wwwoffle.conf has been made unreadable by others not root and not in the "
"group \"proxy\". To add users to that group, use \"adduser nameofuser proxy"
"\"."
msgstr ""
"For at forhindre alle og enhver i at ændre dæmonens tilstand (offline/"
"online), er wwwoffle.conf gjort ulæsbar for alle andre end root og brugere i "
"gruppen \"proxy\". For at tilføje brugere i denne gruppe, brug kommandoen "
"\"adduser brugernavn proxy\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
#, fuzzy
msgid "Fetch interval for monitored pages while online:"
msgstr "Hvor ofte skal overvågede sider hentes når wwwoffle er online?"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid ""
"Monitored pages can be fetched when the PPP link goes up. However, when "
"online, there is no standard mechanism to regularly fetch monitored pages. "
"The Debian package has a cronjob that does this."
msgstr ""
"Overvågede sider kan hentes når PPP-opkaldsforbindelsen er etableret. Der er "
"dog ikke nogen standardmekanisme til regelmæssigt at hente overvågede sider "
"når wwwoffle er online. Debian-pakken opretter et cronjob der sørger for "
"dette."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid ""
"As monitored pages are usually not scheduled that often, the recommended "
"value of 30 minutes should be adequate. Note that this is also the maximum "
"allowed."
msgstr ""
"Eftersom overvågede sider normalt ikke hentes så ofte, skulle den anbefalede "
"værdi på 30 minutter være tilstrækkelig. Bemærk at dette også er den "
"maksimalt tilladte."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid "Enter \"off\" to disable the fetching while online."
msgstr "Indtast \"off\" for ikke at hente når wwwoffle er online."

#~ msgid "There is no \"age = \" line in your configuration"
#~ msgstr "Der er ingen \"age = \" linje i din opsætning"

#~ msgid ""
#~ "You do not have a line \"age = \" in your /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf "
#~ "file. This may be because you removed it yourself, but it's also "
#~ "possible that this was removed accidentally when you upgraded to version "
#~ "2.6d-2 from 2.6d-1 (sorry for this problem). As this may go by otherwise "
#~ "unnoticed, I am informing you of this now."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en linje med \"age = \" i opsætningsfilen /etc/wwwoffle/"
#~ "wwwoffle.conf. Det kan være fordi at du selv har fjernet den, men det er "
#~ "også muligt at den blev fjernet ved et uheld da du opgraderede til "
#~ "version 2.6d-2 fra version 2.6d-1 (beklager dette problem). Da dette kan "
#~ "passere ubemærket, advarer jeg dig om det nu."

#~ msgid ""
#~ "The default value for the age is 28 days. You may add a line \" age = "
#~ "28\" to the bottom of the \"Purge\" section to prevent any future "
#~ "confusion about this. Of course, any other age value may be used."
#~ msgstr ""
#~ "Standardværdien for \"age\" er 28 dage. Du kan tilføje en linje, \" age = "
#~ "28\" nederst i afsnittet \"Purge\" for at forhindre enhver fremtidig "
#~ "forvirring om dette. Selvfølgelig kan enhver anden værdi også bruges."

#~ msgid "There was no \"age = \" line in your configuration"
#~ msgstr "Der var ingen \"age = \" linje i din opsætning"

#~ msgid ""
#~ "You did not have a line \"age = \" in your /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf "
#~ "file. This may be because you removed it yourself, but it's probable "
#~ "that this was removed accidentally when you upgraded to version 2.6d-2 "
#~ "from 2.6d-1 (sorry for this problem)."
#~ msgstr ""
#~ "Du havde ikke en linje med \"age = \" i opsætningsfilen /etc/wwwoffle/"
#~ "wwwoffle.conf. Det kan være fordi at du selv har fjernet den, men det er "
#~ "sandsynligt at den blev fjernet ved et uheld, da du opgraderede til "
#~ "version 2.6d-2 fra version 2.6d-1 (beklager dette problem)."

#~ msgid ""
#~ "I was able to find such a line in a backup version of your configuration; "
#~ "the value there is \"${AGELINE}\". This line has been put back into your "
#~ "configuration. If this was _not_ your intention, please feel free to "
#~ "remove it again. However, it would be better if you changed the line to "
#~ "show the default value (28) to prevent future confusion about this."
#~ msgstr ""
#~ "Jeg fandt en sådan linje i en sikkerhedskopi af din opsætningsfil; "
#~ "værdien her er \"${AGELINE}\". Denne linje er nu kopieret til din nye "
#~ "opsætning. Hvis dette _ikke_ var din hensigt, kan du blot fjerne den "
#~ "igen. Det ville dog være bedre hvis du ændrede linjen til at have "
#~ "standardværdien på 28 for at undgå yderligere forvirring omkring dette."

#~ msgid "Wwwoffle doesn't listen to IPv6 by default"
#~ msgstr "wwwoffle lytter som standard ikke til IPv6"

#~ msgid ""
#~ "In version 2.7g-1 (and the upstream version), wwwoffle listens to IPv6 "
#~ "\"::\" (\"any\") if no \"bind-ipv6\" option is given in the StartUp "
#~ "section (in /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf). This led to confusion during "
#~ "upgrades, as the IPv4 socket won't bind and gives an error."
#~ msgstr ""
#~ "I version 2.7g-1 lytter wwwoffle til IPv6 \":: \" (\"any\") hvis intet "
#~ "parameter til \"bind-ipv6\" er angivet i afsnittet StartUp i etc/wwwoffle/"
#~ "wwwoffle.conf. Dette skabte forvirring under opgraderinger, da IPv4-"
#~ "sokkelen i så fald ikke kan få kontakt og giver en fejlmeddelelse."

#~ msgid ""
#~ "If required, you have to explicitly enable the IPv6 socket with a line "
#~ "such as the following in the StartUp section:"
#~ msgstr ""
#~ "Hvis påkrævet, skal du udtrykkelig aktivere IPv6-sokkelen med en linje "
#~ "der ligner den følgende i afsnittet StartUp:"

#~ msgid "  bind-ipv6 = ::"
#~ msgstr "  bind-ipv6 = ::"

#~ msgid ""
#~ "At the same time you may need to disable the IPv4 socket with the line "
#~ "below to prevent warning messages; the IPv6 socket will still accept IPv4 "
#~ "connections."
#~ msgstr ""
#~ "Samtidig kan det være nødvendigt at deaktivere IPv4-sokkelen med "
#~ "nedenstående linje for at undertrykke advarselsbeskeder; IPv6-sokkelen "
#~ "vil stadig acceptere IPv4-forbindelser."

#~ msgid "  bind-ipv4 = none"
#~ msgstr "  bind-ipv4 = none"

Reply to: