[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates wwwofflePackage: wwwoffle
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/wwoffle$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
37 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation wwwoffle.
# Copyright (C) 2010 wwwoffle & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the wwwoffle package.
# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wwwoffle\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wwwoffle@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-08 06:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-23 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:1001
msgid "The location of some files and directories has been changed"
msgstr "Placeringen af visse filer og mapper er blevet ændret"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:1001
msgid ""
"The config files moved to /etc/wwwoffle/ and the cache dir moved to /var/"
"cache/wwwoffle. Further the format of the cache has changed between version "
"1.x and version 2.x and there are some new configuration options. Your "
"directories and the config files will be adjusted automatically now."
msgstr ""
"Opsætningsfilerne er flyttet til /etc/wwwoffle og mellemlagerkataloget er "
"flyttet til /var/cache/wwwoffle. Ydermere er formatet på mellemlageret ændret "
"imellem version 1.x og 2.x, og der er nogle nye opsætningsindstillinger. Dine "
"mapper og opsætningsfilerne vil nu blive tilpasset automatisk."

#. Type: password
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:2001
msgid "Configuration now requires a password:"
msgstr "Konfiguration kræver nu en adgangskode:"

# s/man group/man adduser/ would be more useful
#. Type: password
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:2001
msgid ""
"To prevent any random user on the system from changing the state of the "
"wwwoffle daemon (e.g. put it offline), a password will be added to the /etc/"
"wwwoffle/wwwoffle.conf file. If non-root users have to be able to control "
"the daemon, they must be in the \"proxy\" group (see \"man group\") and they "
"must pass the parameters \"-c /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf\" in addition to "
"other options."
msgstr ""
"For at forhindre en tilfældig bruger på systemet i at ændre tilstanden på "
"wwwoffle-dæmonen (f.eks. sætte den offline), vil der blive tilføjet en "
"adgangskode i filen /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf. Hvis almindelige brugere "
"skal have adgang til at styre dæmonen, skal de være i gruppen »proxy« (Se "
"»man group«), og de skal angive parametrene »-c /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf« "
"sammen med andre parametre."

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "en (English)"
msgstr "en (engelsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "de (German)"
msgstr "de (tysk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "es (Spanish)"
msgstr "es (spansk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "fr (French)"
msgstr "fr (fransk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "it (Italian)"
msgstr "it (italiensk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "nl (Dutch)"
msgstr "nl (hollandsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "pl (Polish)"
msgstr "pl (polsk)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../wwwoffle.templates:3001
msgid "ru (Russian)"
msgstr "ru (russisk)"

#. Type: select
#. DefaultChoice
#: ../wwwoffle.templates:3002
msgid ""
"en (English)[ default : do not put what's inside brackets into translations. "
"Put your own language here but UNTRANSLATED]"
msgstr "en (English)"

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
msgid "your default language:"
msgstr "dit standardsprog:"

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
msgid ""
"wwwoffle offers you translations of most of the internal HTML pages. Those "
"pages which are not yet translated will automatically be replaced with the "
"English ones."
msgstr ""
"wwwoffle tilbyder dig oversættelser af de fleste interne HTML-sider. De "
"sider, som endnu ikke er oversat, vil automatisk blive erstattet af de "
"engelske."

#. Type: select
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:3003
msgid ""
"Note that the languages configuration in your browser will override this "
"default."
msgstr "Bemærk at din browsers sprogopsætning vil gå forud for denne standard."

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:4001
msgid "ATTENTION: There was an error while converting the config"
msgstr "NB: Der opstod en fejl under omdannelse af din konfigurationsfil"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:4001
msgid ""
"Your config file has been preserved as /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf.old . "
"Please correct manually. Take a look at /var/log/wwwoffle-upgrade.log for "
"reasons. Please delete this logfile manually."
msgstr ""
"Din konfigurationsfil er blevet gemt som /etc/wwwoffle.conf.old. Foretag "
"venligst en manuel tilretning. Kig i /var/log/wwwoffle-upgrade.log for "
"mulige årsager. Slet venligst bagefter denne logfil manuelt."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
msgid "the port number wwwoffle runs on:"
msgstr "det portnummer som wwwoffle kører på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
msgid ""
"The default port number for HTTP proxy caches is 8080. To use wwwoffle as "
"proxy for your favourite web browser you have to use \"localhost:8080\" (or "
"whatever port number you've chosen)."
msgstr ""
"Standardportnummeret til HTTP-proxy-mellemlagre er 8080. For at bruge wwwoffle "
"som proxy for din foretrukne internetbrowser, er du nødt til at bruge "
"»localhost:8080« (eller et andet portnummer du har valgt)."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:5001
msgid ""
"P.S.: Netscape users can simply write http://localhost:8080/wwwoffle.pac in\n"
"      Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration"
msgstr ""
"PS: Netscape-brugere kan simpelthen skrive http://localhost:8080/wwwoffle.";
"pac \n"
"    i Edit->Preferences->Advanced->Proxies->Automatic_proxy_configuration"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
msgid "Use which parent proxy (current is ${PARENT_PROXY}):"
msgstr "Hvilken overproxy skal bruges? (aktuelle er ${PARENT_PROXY}):"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
msgid ""
"Using a parent proxy normally results in a remarkable speed gain. If you "
"don't want to use one enter \"none\" in this field; else enter the proxy in "
"the form \"proxy.example.com:8080\"."
msgstr ""
"At bruge en overproxy resulterer normalt i en mærkbar øgning af "
"hastigheden. Hvis du ikke vil bruge en sådan, så indtast »none« i dette "
"felt. Ellers indtast proxyens adresse på formen »proxy.example.com:8080«."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:6001
msgid ""
"Use \"manual\" if you don't want the proxy lines in the config file touched "
"by the automatic configuration."
msgstr ""
"Brug »manual« hvis du ikke vil have, at proxyindstillingerne i "
"opsætningsfilen bliver ændret af den automatiske opsætning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:7001
msgid "Does wwwoffle rely on a dialup (PPP) interface for its connection?"
msgstr ""
"Er wwwoffle afhængig af et opkaldsinterface (PPP) for dens forbindelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:7001
msgid ""
"Most people will need to accept here. Refuse, only if you have a parent "
"proxy that is reachable without a PPP (analog or ISDN) interface."
msgstr ""
"De fleste vil acceptere her. Afvis kun hvis du har en overproxy, der kan "
"nås uden en PPP-opkaldsforbindelse (analog eller ISDN)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:8001
msgid "Should wwwoffle fetch pages when the PPP interface comes up?"
msgstr "Skal wwwoffle hente sider når PPP-grænsefladen fremkommer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:8001
msgid ""
"Most people will accept here. However, if you regularly bring up the "
"connection just to check for mail and you only want to fetch web pages once "
"a day or so (manually), you should refuse."
msgstr ""
"De fleste vil acceptere her. Hvis du imidlertid etablerer forbindelse "
"regelmæssigt bare for at kigge efter ny post, og du kun ønsker at hente "
"internetsider manuelt en gang om dagen eller deromkring, så bør du afvise."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid "Should htdig be used to index the cached pages?"
msgstr "Skal htdig bruges til at indeksere mellemlagrede sider?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid ""
"With this, it is possible to direct htdig to index the cached pages so that "
"those pages can be searched with htdig."
msgstr ""
"Med dette er det muligt at lade htdig indeksere mellemlagrede sider, således at "
"der kan søges i disse sider med htdig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:9001
msgid "Note: this _can_ take a lot of time to do!"
msgstr "Bemærk: dette _kan_ tage lang tid!"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:10001
msgid "wwwoffle.conf is now only readable by root and group proxy"
msgstr "wwwoffle.conf kan nu kun læses af root og brugere i gruppen proxy"

#. Type: note
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:10001
msgid ""
"To prevent just anyone from changing the state of the daemon, the file "
"wwwoffle.conf has been made unreadable by others not root and not in the "
"group \"proxy\". To add users to that group, use \"adduser nameofuser proxy"
"\"."
msgstr ""
"For at forhindre alle og enhver i at ændre dæmonens tilstand (offline/"
"online), er wwwoffle.conf gjort ulæsbar for alle andre end root og brugere i "
"gruppen »proxy«. For at tilføje brugere i denne gruppe, brug kommandoen "
"»adduser brugernavn proxy«."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid "Fetch interval for monitored pages while online:"
msgstr "Hvor ofte skal overvågede sider hentes når wwwoffle er online:"

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid ""
"Monitored pages can be fetched when the PPP link goes up. However, when "
"online, there is no standard mechanism to regularly fetch monitored pages. "
"The Debian package has a cronjob that does this."
msgstr ""
"Overvågede sider kan hentes når PPP-opkaldsforbindelsen er etableret. Der er "
"dog ikke nogen standardmekanisme til regelmæssigt at hente overvågede sider "
"når wwwoffle er online. Debianpakken opretter et cronjob, der sørger for "
"dette."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid ""
"As monitored pages are usually not scheduled that often, the recommended "
"value of 30 minutes should be adequate. Note that this is also the maximum "
"allowed."
msgstr ""
"Eftersom overvågede sider normalt ikke hentes så ofte, skulle den anbefalede "
"værdi på 30 minutter være tilstrækkelig. Bemærk at dette også er den "
"maksimalt tilladte."

#. Type: string
#. Description
#: ../wwwoffle.templates:11001
msgid "Enter \"off\" to disable the fetching while online."
msgstr "Indtast »off« for ikke at hente når wwwoffle er online."Reply to: