[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates isoqlogPackage: isoqlog
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/isoqlog$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
27 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation isoqlog.
# Copyright (C) 2010 isoqlog & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the isoqlog package.
#
# Kenneth Christiansen <kenneth@gnu.org>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000, 2001.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001.
# Alastair McKinstry <mckinstry@computer.org>, 2001.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isoqlog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: giuseppe@iuculano.it\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-26 12:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-22 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "MTA log type:"
msgstr "MTA-logtype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Isoqlog has multi-mta support. You must select the logformat which is used "
"by your mail server."
msgstr ""
"Isoqlog understøtter flere posthåndteringsprogrammer (MTA'er). Du skal vælge "
"det logformat, der benyttes af din postserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Directory to use for HTML outputs:"
msgstr "Hvilken mappe skal bruges til HTML-uddata:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the directory where isoqlog should write its output. It must "
"be in \"WebRoot\" of your webserver."
msgstr ""
"Vælg venligst mappen hvor isoqlog skal skrive sine uddata til. Den skal "
"være i »WebRoot« på din internetserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Local host name:"
msgstr "Lokalt værtsnavn:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgarsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Czech"
msgstr "Tjekkisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Danish"
msgstr "Dansk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Dutch"
msgstr "Hollandsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "English"
msgstr "Engelsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Finnish"
msgstr "Finsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "French"
msgstr "Fransk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "German"
msgstr "Tysk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Romanian"
msgstr "Rumænsk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Russian"
msgstr "Russisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Turkish"
msgstr "Tyrkisk"

#. Type: select
#. DefaultChoice
#. This is the default choice. Translators may put their own language here
#. instead of the default.
#. WARNING, please use the ENGLISH name of the language, not the
#. translated value
#: ../templates:4002
msgid "English[ translators, please see comment in PO files]"
msgstr "Danish"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4003
msgid "Language to use for outputs:"
msgstr "Hvilket sprog skal bruges i uddata:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4003
msgid ""
"Isoqlog has multi language support on reports. You can select the preferred "
"language for outputs."
msgstr ""
"Isoqlog understøtter flere sprog i rapporterne. Du kan vælge det sprog, du "
"foretrækker at få rapporterne i."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Domains for which you want to make reports:"
msgstr "Domæner hvorfra du ønsker at udarbejde rapporter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Isoqlog can display Top incoming, outgoing, total, and byte based statistics "
"for each domain. Please enter the domains separated by spaces."
msgstr ""
"Isoqlog kan vise hyppigst indkommende-, udgående-, total- og byte-baserede "
"statistikker for hvert domæne. Angiv domænerne adskilt med mellemrum."

Reply to: