[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates zope-commonPackage: zope-common
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/zope-common$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
32 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation zope-common.
# Copyright (C) 2010 zope-common & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the zope-common package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2005, 2006.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
# instance -> instans (forekomst, tilfælde)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zope-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-zope-developers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-23 08:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-20 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "configuring"
msgstr "opsætning"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "end"
msgstr "slut"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "manually"
msgstr "manuelt"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Automatic restart of Zope instances:"
msgstr "Automatisk genstart af Zopeinstanser:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Zope offers an extensible, modular structure that allows for the easy "
"addition of extra components (products) or features. These are provided as "
"packages with names that start with a 'zope-' prefix. Each Zope instance "
"needs to be restarted to use any new add-on."
msgstr ""
"Zope tilbyder en modulær struktur, der kan udvides og giver dig let adgang "
"til at tilføje ekstra moduler (produkter) eller funktioner. Disse tilbydes "
"som pakker med navne som starter med præfikset 'zope-'. Hver Zopeinstans "
"kræver en genstart for at bruge nye tilføjelser."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please choose the default behavior of Zope instances when Zope needs to be "
"restarted:"
msgstr ""
"Vælg venligst standardopførslen for Zopeinstanser når Zope har brug for en "
"genstart:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
" - configuring: restart instances after each product configuration;\n"
" - end:     restart instances only once at the end of the whole\n"
"        installation/upgrading process;\n"
" - manually:  no automated restart."
msgstr ""
" - opsætning: genstart alle forekomster efter hver produktopsætning;\n"
" - slut:   genstart kun en enkelt gang efter hele installations- \n"
"       eller opgraderingsprocessen;\n"
" - manuelt:  ingen automatisk genstart."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "abort"
msgstr "afbryd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "remove and continue"
msgstr "fjern og fortsæt"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Action on old/incomplete zope instance '${instance}':"
msgstr "Handling ved gammel/ukomplet zope-instans '${instance}':"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"An old/incomplete ${instance} instance was found in /var/lib/zope${zver}/"
"instance/${instance}, with no Data.fs file. This installation is either "
"incomplete or incompletely removed."
msgstr ""
"En gammel/ukomplet ${instance}-instans blev fundet i /var/lib/zope$${zver}/"
"instance/${instance}, uden nogen fil af typen Data.fs. Denne installation "
"er enten ufuldstændig eller ufuldstændigt fjernet."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Choosing 'abort' will allow you to inspect the state of the instance."
msgstr ""
"Valg af 'abort' vil til give dig mulighed for at inspicere status "
"på instansen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Choosing 'remove and continue' will remove /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance} and reinstall ${instance}. Existing log files in /var/log/zope"
"${zver}/${instance} and configuration files in /etc/zope${zver}/${instance} "
"will be preserved."
msgstr ""
"Valg af 'fjern og fortsæt' vil fjerne /var/lib/zope${zver}/instance/"
"${instance} og geninstallere ${instance}. Eksisterende logfiler i /var/log/zope"
"${zver}/${instance} og konfigurationsfiler i /etc/zope${zver}/${instance} "
"vil blive bevaret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Keep data for ${instance} on package purge?"
msgstr "Behold data for ${instance} når pakken fjernes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Purging the data files of a Zope instance on package purge will result in "
"the loss of all data for that instance. These data files are stored in /var/"
"lib/zope${zver}/instance/${instance}."
msgstr ""
"Fjernelse af datafiler for en Zopeinstans ved pakkefjernelse vil resultere "
"i tab af alle data for den instans. Disse datafiler er gemt i /var/"
"lib/zope${zver}/instance/${instance}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Administrative user for '${instance}' Zope instance:"
msgstr "Administratorbruger for zopeforekomsten '${instance}':"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the login name of the administrative user for the '${instance}' "
"Zope instance. Valid names must start with a letter and only include letters "
"and digits."
msgstr ""
"Indtast venligst logindnavnet på adminstratorbrugeren for zope-forekomsten "
"'${instance}'. Gyldige navne skal starte med et bogstav og må kun indeholde "
"bogstaver og tal."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"This will only be used for instance creation. Please use the following "
"command to change the administrative user login name and password at a later "
"time:"
msgstr ""
"Dette vil kun blive brugt til instansoprettelse. Brug venligst den "
"følgende kommando for at ændre den administrative brugers logindnavn og "
"adgangskode på et senere tidspunkt:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001
msgid ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <user> "
"<password>"
msgstr ""
"/var/lib/zope${zver}/instance/${instance}/bin/zopectl adduser <bruger> "
"<adgangskode>"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for the administrative user:"
msgstr "Administratorbrugerens adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter a password for the administrative user. The password must not "
"be empty. The password is deleted from the configuration database once the "
"instance is successfully created and cannot be recovered."
msgstr ""
"Indtast venligst en adgangskode for administratorbrugeren. Adgangskoden må "
"ikke være tom. Adgangskoden vil uigenkaldeligt blive slettet fra "
"opsætningsdatabasen, så snart forekomsten er oprettet."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bekræftelse af adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please confirm the administrative user's password."
msgstr "Bekræft venligst den administrative brugers adgangskode."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "HTTP port for this instance:"
msgstr "HTTP-port til denne instans:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the HTTP port number for the ${instance} instance."
msgstr "Indtast venligst HTTP-portnummeret for instansen ${instance}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Other services (e.g. FTP, WebDAV, debug) will be disabled by default. They "
"can be enabled by editing /etc/zope${zver}/${instance}/zope.conf."
msgstr ""
"Andre tjenester (f.eks. FTP, WebDAV, debug) bliver som udgangspunkt slået "
"fra. Du kan aktivere dem ved at redigere /etc/zope${zver}/${instance}/zope."
"conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "TCP port for the ZEO instance:"
msgstr "TCP-port til ZEO-instansen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please enter the TCP port number for the ${instance} ZEO instance."
msgstr "Indtast venligst TCP-portnummeret for ZEO-instansen ${instance}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Automatically generated user and password for this instance"
msgstr "Automatisk genereret bruger og adgangskode for denne instans"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"No administrative user login name or password were provided for this "
"instance. They have been automatically generated."
msgstr ""
"Intet administrativt brugerlogindnavn eller adgangskode blev tilbudt "
"til denne instans. De er blevet oprettet automatisk."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "For ${instance} Zope${zver} logins, use the following values:"
msgstr "For logind til ${instance} Zope${zver}, brug de følgende værdier:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
" - User   : ${user}\n"
" - Password : ${password}"
msgstr ""
" - Bruger   : ${user}\n"
" - Adgangskode : ${password}"Reply to: