[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates smuxiPackage: Smuxi
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

bye
Joe

# Danish translation smuxi-frontend.
# Copyright (C) 2010 Mirco Bauer & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-frontend package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-frontend\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-22 01:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/Frontend/EngineManager.cs:264
#, csharp-format
msgid "Unknown channel ({0}) - only the following channel types are supported:"
msgstr "Ukendt kanal ({0}) - kun de følgende kanaltyper er understøttet:"

#: ../src/Frontend/EngineManager.cs:273
msgid ""
"Registration with engine failed!  The username and/or password were wrong - "
"please verify them."
msgstr ""
"Registrering med motor mislykkedes! Brugernavnet og/eller adgangskoden var "
"forkert - bekræft dem venligst."

#: ../src/Frontend/SshTunnelManager.cs:144
msgid "SSH client application was not found: "
msgstr "SSH-klientprogram blev ikke fundet: "

#: ../src/Frontend/SshTunnelManager.cs:147
msgid ""
"SSH client must be either OpenSSH (ssh) or Plink (plink.exe, not putty.exe)"
msgstr ""
"SSH-klient skal enten være OpenSSH (ssh) eller Plink (plink.exe, ikke putty.exe)"

#: ../src/Frontend/SshTunnelManager.cs:189
#, csharp-format
msgid ""
"SSH tunnel setup failed (exit code: {0})\n"
"\n"
"SSH program: {1}\n"
"SSH parameters: {2}\n"
"\n"
"Program Error:\n"
"{3}\n"
"Program Output:\n"
"{4}\n"
msgstr ""
"Kunne ikke opsætte SSH-tunnel (afbrydelseskode: {0})\n"
"\n"
"SSH-program: {1}\n"
"SSH-parametre: {2}\n"
"\n"
"Programfejl:\n"
"{3}\n"
"Programuddata:\n"
"{4}\n"

#: ../src/Frontend/SshTunnelManager.cs:366
#, csharp-format
msgid ""
"OpenSSH version number not found (exit code: {0})\n"
"\n"
"SSH program: {1}\n"
"\n"
"Program Error:\n"
"{2}\n"
"Program Output:\n"
"{3}\n"
msgstr ""
"Versionnummer for OpenSSH blev ikke fundet (afbrydelseskode: {0})\n"
"\n"
"SSH-program: {1}\n"
"\n"
"Programfejl:\n"
"{2}\n"
"Programuddata:\n"
"{3}\n"

#: ../src/Frontend/SshTunnelManager.cs:402
msgid "PuTTY / Plink requires a username to be set."
msgstr "PuTTY / Plink kræver at et brugernavn er angivet."
# Danish translation smuxi-frontend-gnome.
# Copyright (C) 2010 Mirco Bauer & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-frontend-gnome package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-frontend-gnome\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-11 03:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:1
msgid "<b> Chat </b>"
msgstr "<b> Snak </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:2
msgid "<b> Color </b>"
msgstr "<b> Farve </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:3
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1372
msgid "<b> Entry Field </b>"
msgstr "<b> Indtastningsfelt </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:4
msgid "<b> Font </b>"
msgstr "<b> Skrifttype </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:5
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1702
msgid "<b> Highlighting </b>"
msgstr "<b> Fremhævelse </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:6
msgid "<b> Notification Area Icon </b>"
msgstr "<b> Ikon for statusfelt </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:7
msgid "<b> Person List Position </b>"
msgstr "<b> Placering af personliste </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:8
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1209
msgid "<b> Tab Colors </b>"
msgstr "<b> Fanebladsfarver </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:9
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1110
msgid "<b> Tabs Position </b>"
msgstr "<b> Fanebladsplacering </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:10
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1515
msgid "<b> Topic Position </b>"
msgstr "<b> Emneplacering </b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:11
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1853
msgid "<b>Channel Filters</b>"
msgstr "<b>Kanalfiltre</b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:12
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1870
msgid "<b>User Filters</b>"
msgstr "<b>Brugerfiltre</b>"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:13
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1161
msgid "Activity"
msgstr "Aktivitet"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:14
msgid "Automatically connect to server at startup"
msgstr "Tilslut automatisk til server ved opstart"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:15
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"

# yak, hvad er det her?
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:16
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1360
msgid "Bash-Style Completion"
msgstr "Bashagtig fuldførelse"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:17
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1690
msgid "Beep on highlight"
msgstr "Beep ved fremhævelse"

#. Container child vbox6.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox11.Gtk.Box+BoxChild
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:18
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:980
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1002
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1461
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1486
msgid "Bottom"
msgstr "Bund"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:19
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:746
msgid "Buffer Lines:"
msgstr "Mellemlagerlinjer:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:20
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:671
msgid "C_onnection"
msgstr "_Tilslutning"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:21
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1312
msgid "Command Character:"
msgstr "Kommandotegn:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:22
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1335
msgid "Command History Size:"
msgstr "Historikstørrelse for kommando:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:23
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1292
msgid "Completion Character:"
msgstr "Afslutningstegn:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:24
msgid "Enable"
msgstr "Aktiver"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:25
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:559
msgid "Encoding:"
msgstr "Kodning:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:26
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:769
msgid "Engine Buffer Lines:"
msgstr "Mellemlagerlinjer for motor:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:27
msgid "Foreground"
msgstr "Forgrund"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:28
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:925
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:29
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1181
msgid "Highlight"
msgstr "Fremhæv"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:30
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1666
msgid "Highlight words:"
msgstr "Fremhæv ord:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:31
msgid "Hostname:"
msgstr "Værtsnavn:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:32
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1381
msgid "Input"
msgstr "Inddata"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:33
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1171
msgid "Join/Part/Mode"
msgstr "Deltag/del/tilstand"

#. Container child vbox6.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox12.Gtk.Box+BoxChild
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:34
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1016
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1041
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1535
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1561
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:35
msgid "Network:"
msgstr "Netværk:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:36
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1402
msgid "Nick Colors"
msgstr "Farver for brugernavn"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:37
msgid "Nickname(s):"
msgstr "Brugernavne:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:38
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1153
msgid "No Activity"
msgstr "Ingen aktivitet"

#. Container child vbox6.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox11.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox12.Gtk.Box+BoxChild
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:39
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1096
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1501
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1616
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:40
msgid "Notification"
msgstr "PÃ¥mindelse"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:41
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:581
msgid "On Connect Commands:"
msgstr "Ingen tilslutningskommandoer:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:42
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:627
msgid "On Startup Commands:"
msgstr "Ingen opstartskommandoer:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:43
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1714
msgid "Output"
msgstr "Uddata"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:44
msgid "Override"
msgstr "Overskriv"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:45
msgid "Password:"
msgstr "Adgangskode:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:46
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:47
msgid "Protocol:"
msgstr "Protokol:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:48
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:538
msgid "Realname:"
msgstr "Navn:"

#. Container child vbox6.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox12.Gtk.Box+BoxChild
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:49
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1056
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1081
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1576
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1601
msgid "Right"
msgstr "Højre"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:50
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:186
msgid "Show Password"
msgstr "Vis adgangskode"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:51
msgid "Show always"
msgstr "Vis altid"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:52
msgid "Show when window is closed"
msgstr "Vis når vinduet er lukket"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:53
msgid "Show when window is minimized"
msgstr "Vis når vinduet er minimeret"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:54
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:406
msgid "Smuxi - Preferences"
msgstr "Smuxi - indstillinger"

# navn? derfor med stort.
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:55
msgid "Smuxi - Server"
msgstr "Smuxi - Server"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:56
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:828
msgid "Strip Colors"
msgstr "Fjern farver"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:57
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:867
msgid "Strip Formattings"
msgstr "Fjern formater"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:58
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:907
msgid "Strip UTF-8"
msgstr "Fjern UTF-8"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:59
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1222
msgid "Tabs"
msgstr "Faneblade"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:60
msgid ""
"The nickname to use. You can specify extra nicknames (separated by spaces) "
"which will be used as fallbacks when the first choice is not available. By "
"default $nick_ and $nick__ will be used as fallbacks."
msgstr ""
"Brugernavnet. Du kan angive yderligere brugernavne (adskilt af mellemrum) "
"som vil blive brugt hvis det første valg ikke er tilgængeligt. Som standard "
"vil $nick_ og $nick__ blive anvendt."

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:61
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:726
msgid "Timestamp Format:"
msgstr "Tidsstempelformat:"

#. Container child vbox6.Gtk.Box+BoxChild
#. Container child vbox11.Gtk.Box+BoxChild
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:62
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:943
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:967
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1420
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1446
msgid "Top"
msgstr "Ã?verst"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:63
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:515
msgid "Username:"
msgstr "Brugernavn:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:64
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1882
msgid "_Filters"
msgstr "_Filtre"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:65
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1723
msgid "_Interface"
msgstr "_Grænseflade"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:66
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1789
msgid "_Servers"
msgstr "_Servere"

#. This is a setting for character based line wrapping vs word based when showing messages
#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:68
msgid "_Wrap Mode:"
msgstr "_Ombrydningstilstand:"

#: ../glade/smuxi-frontend-gnome.glade.h:69
msgid ""
"ss = seconds\n"
"mm = minutes\n"
"hh = hours (01 - 12)\n"
"HH = hours (00 - 23)\n"
"tt = AM/PM\n"
"\n"
"dd = day\n"
"MM = month\n"
"yy/yyyy = year"
msgstr ""
"ss = sekunder\n"
"mm = minutter\n"
"hh = timer (01 - 12)\n"
"HH = timer (00 - 23)\n"
"tt = AM/PM\n"
"\n"
"dd = dag\n"
"MM = måned\n"
"yy/yyyy = år"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:47
msgid "German"
msgstr "Tysk"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:48
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:49
msgid "British English"
msgstr "Britisk engelsk"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:50
msgid "French"
msgstr "Fransk"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:51
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"

#: ../src/Frontend-GNOME/AboutDialog.cs:54
msgid "Smuxi Website"
msgstr "Smuxis hjemmeside"

#: ../src/Frontend-GNOME/CrashDialog.cs:39
msgid "Oops, I did it again..."
msgstr "Oops, jeg gjorde det igen..."

#: ../src/Frontend-GNOME/CrashDialog.cs:53
msgid "Smuxi crashed because an unhandled exception was thrown!"
msgstr "Smuxi brød ned da en uhåndteret undtagelse opstod!"

# A stack trace (also called stack backtrace or stack traceback) 
# is a report of the active stack frames at a certain point in 
# time during the execution of a program.
#: ../src/Frontend-GNOME/CrashDialog.cs:57
msgid "Here is the stacktrace, please report this bug!"
msgstr "Her er stacktracen, rapporter venligst denne fejl!"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:61
msgid "Engine Manager"
msgstr "Motorhåndtering"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:68
msgid "_Connect"
msgstr "_Tilslut"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:78
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:90
msgid "Select which Smuxi engine you want to connect to"
msgstr "Vælg hvilken Smuximotor du ønsker at forbinde til"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:96
msgid "Engine:"
msgstr "Motor:"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:122
#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:182
#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:360
msgid "Local Engine"
msgstr "Lokal motor"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:174
msgid "Please select an engine!"
msgstr "Vælg venligst en motor!"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:196
#, csharp-format
msgid "Your frontend version ({0}) does not match the engine version ({1})!"
msgstr "Din grænsefladeversion ({0}) svarer ikke til motorversionen ({1})!"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:223
msgid "An error occurred while connecting to the engine!"
msgstr "En fejl opstod under tilslutning til motoren!"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:224
#, csharp-format
msgid "Engine URL: {0}"
msgstr "Motor-URL: {0}"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:227
#, csharp-format
msgid "Error: {0}"
msgstr "Fejl: {0}"

#: ../src/Frontend-GNOME/EngineManagerDialog.cs:297
#, csharp-format
msgid "Are you sure you want to delete the engine \"{0}\"?"
msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette motoren »{0}«?"

#: ../src/Frontend-GNOME/Entry.cs:403
#, csharp-format
msgid "You are going to paste {0} lines. Do you want to continue?"
msgstr "Du er ved at indsætte {0} linjer. �nsker du at fortsætte?"

#. TRANSLATOR: this line is used as a label / category for a
#. list of commands below
#: ../src/Frontend-GNOME/Entry.cs:505
msgid "Frontend Commands"
msgstr "Grænsefladekommandoer"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:179
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:195
msgid "_Server"
msgstr "_Server"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:199
msgid "_Quick Connect"
msgstr "_Hurtig tilslutning"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:210
msgid "_Manage"
msgstr "_HÃ¥ndter"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:217
msgid "_Chat"
msgstr "_Snak"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:221
msgid "Open / Join Chat"
msgstr "Ã?bn / tilslut snak"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:226
msgid "_Find Group Chat"
msgstr "_Find gruppesnak"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:231
msgid "C_lear All Activity"
msgstr "_Ryd al aktivitet"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:238
msgid "_Next Chat"
msgstr "_Næste snak"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:248
msgid "_Previous Chat"
msgstr "_Forrige snak"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:300
msgid "_Engine"
msgstr "_Motor"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:304
msgid "_Use Local Engine"
msgstr "_Brug lokal motor"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:310
msgid "_Add Remote Engine"
msgstr "_Tilføj ekstern motor"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:315
msgid "_Switch Remote Engine"
msgstr "_Skift ekstern motor"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:322
msgid "_View"
msgstr "_Vis"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:326
msgid "_Caret Mode"
msgstr "_Markørtilstand"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:336
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:507
#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ServerListView.cs:220
msgid "Unable to add server: "
msgstr "Kunne ikke tilføje server: "

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:554
#, csharp-format
msgid "Unknown ChatType: {0}"
msgstr "Ukendt snaktype: {0}"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:770
msgid ""
"Switching to local engine will disconnect you from the current engine!\n"
"Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Skift til lokal motor vil afbryde dig fra den aktuelle motor!\n"
"Er du sikker på, at du ønsker at gøre dette?"

#: ../src/Frontend-GNOME/MainWindow.cs:812
msgid ""
"Switching the remote engine will disconnect you from the current engine!\n"
"Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Skift af den eksterne motor vil afbryde dig fra den aktuelle motor!\n"
"Er du sikker på, at du ønsker at gøre dette?"

#: ../src/Frontend-GNOME/NotImplementedMessageDialog.cs:40
msgid "Sorry, not implemented yet!"
msgstr "Beklager, ikke implementeret endnu!"

#. fill ListStore
#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:144
msgid "Character"
msgstr "Tegn"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:145
msgid "Word"
msgstr "Ord"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:155
#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:139
msgid "Connection"
msgstr "Tilslutning"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:159
msgid "Interface"
msgstr "Grænseflade"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:163
msgid "Servers"
msgstr "Servere"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:215
msgid "System Default"
msgstr "Systemstandard"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/PreferencesDialog.cs:461
msgid "Nicknames(s) field must not be empty."
msgstr "Brugernavnsfelter må ikke være tomme."

#: ../src/Frontend-GNOME/FindGroupChatDialog.cs:69
#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:105
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: ../src/Frontend-GNOME/FindGroupChatDialog.cs:74
msgid "Topic"
msgstr "Emne"

#: ../src/Frontend-GNOME/FindGroupChatDialog.cs:102
msgid ""
"Searching for group chats without a filter is not recommended.  This may "
"take a while, or may not work at all.\n"
"Do you wish to continue?"
msgstr ""
"Søgning efter gruppesnak uden et filter kan ikke anbefales. Det kan tage "
"lang tid eller slet ikke virke.\n"
"�nsker du at fortsætte?"

#: ../src/Frontend-GNOME/FindGroupChatDialog.cs:143
msgid "Error while fetching the list of group chats from the server."
msgstr "Kunne ikke hente listen over gruppesnak fra serveren."

#: ../src/Frontend-GNOME/Frontend.cs:415
#, csharp-format
msgid "Cause: {0}"
msgstr "Ã?rsag: {0}"

#: ../src/Frontend-GNOME/Frontend.cs:465
msgid ""
"The frontend has lost the connection to the server.\n"
"Do you want to reconnect now?"
msgstr ""
"Grænsefladen har mistet forbindelsen til serveren.\n"
"Ã?nsker du at tilslutte nu?"

#: ../src/Frontend-GNOME/Frontend.cs:479
msgid ""
"Reconnecting to the server has failed.\n"
"Do you want to try again?"
msgstr ""
"Gentilslutning til serveren mislykkedes.\n"
"�nsker du at forsøge igen?"

#: ../src/Frontend-GNOME/Frontend.cs:628
msgid ""
"The server has lost the connection to the frontend.\n"
"Do you want to reconnect now?"
msgstr ""
"Serveren har mistet forbindelsen til grænsefladen.\n"
"Ã?nsker du at tilslutte igen?"

#: ../src/Frontend-GNOME/QuickConnectDialog.cs:62
#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ServerListView.cs:70
msgid "Protocol"
msgstr "Protokol"

#: ../src/Frontend-GNOME/QuickConnectDialog.cs:63
#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ServerListView.cs:71
msgid "Hostname"
msgstr "Værtsnavn"

#: ../src/Frontend-GNOME/ChatTypeWidget.cs:54
msgid "Person / Private"
msgstr "Person / privat"

#: ../src/Frontend-GNOME/ChatTypeWidget.cs:55
msgid "Group / Public"
msgstr "Gruppe / offenlig"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:70
msgid "Engine Assistant - Smuxi"
msgstr "Motorassisten - Smuxi"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:92
msgid "Add Smuxi Engine"
msgstr "Tilføj Smuximotor"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:94
msgid "Edit Smuxi Engine"
msgstr "Rediger Smuximotor"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:203
msgid "Credentials"
msgstr "Akkreditiver"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:265
msgid "Now you can use the Smuxi Engine"
msgstr "Nu kan du bruge Smuximotoren"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:268
msgid "Thank you"
msgstr "Mange tak"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Assistants/Engine/EngineAssistant.cs:285
msgid ""
"An engine with this name already exists! Please specify a different one."
msgstr ""
"En motor med dette navn findes allerede! Angiv venligst et andet."

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/MessageTextView.cs:162
#, csharp-format
msgid "Day changed to {0}"
msgstr "Dag ændret til {0}"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Chats/GroupChatView.cs:241
#, csharp-format
msgid "Retrieving user list for {0}..."
msgstr "Henter brugerlsite for {0}..."

#. TRANSLATOR: this string will be appended to the one above
#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Chats/GroupChatView.cs:286
msgid "done."
msgstr "færdig."

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Chats/GroupChatView.cs:306
msgid "Person"
msgstr "Person"

#: ../src/Frontend-GNOME/Views/Chats/ProtocolChatView.cs:72
msgid ""
"Closing the protocol chat will also close all open chats connected to it!\n"
"Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Lukning af protokolsamtalen vil også lukke alle åbne samtalerum der "
"er forbundet til den!\n"
"Er du sikker på, at du ønsker at gøre dette?"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ChannelFilterListView.cs:81
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ChannelFilterListView.cs:96
msgid "Joins"
msgstr "Tilslutninger"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ChannelFilterListView.cs:111
msgid "Parts"
msgstr "Dele"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ChannelFilterListView.cs:127
msgid "Quits"
msgstr "Afslutter"

#: ../src/Frontend-GNOME/Preferences/ServerListView.cs:182
msgid "Are you sure you want to delete the selected server?"
msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den valgte server?"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:42
msgid "Find"
msgstr "Find"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:62
msgid "_Search for:"
msgstr "_Søg efter:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:91
msgid "_Match Case"
msgstr "_Versalfølsom"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:103
msgid "Search _Backwards"
msgstr "Søg _baglæns"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:115
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_Ombryd"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.ChatFindDialog.cs:128
msgid "Use _Regular Expressions"
msgstr "Brug _reuglære udtryk"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.FindGroupChatDialog.cs:40
msgid "Smuxi - Find Group Chat"
msgstr "Smuxi - Find gruppesnak"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.FindGroupChatDialog.cs:64
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.OpenChatDialog.cs:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:74
msgid "Smuxi - Quick Connect"
msgstr "Smuxi - hurtig tilslutning"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:145
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:181
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:195
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:204
msgid "_Hostname:"
msgstr "_Værtsnavn:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:214
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:164
msgid "_Username:"
msgstr "_Brugernavn:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:224
#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:207
msgid "_Password:"
msgstr "_Adgangskode:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:234
msgid "_Protocol:"
msgstr "_Protokol:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:253
msgid "_On Connect Commands:"
msgstr "Kommandoer _ved tilslutning:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.QuickConnectDialog.cs:264
msgid "_Ignore Commands"
msgstr "_Ignorer kommandoer"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:495
msgid "Nicknames:"
msgstr "Brugernavne:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1630
msgid "<b> User List Position </b>"
msgstr "<b> Placering af brugerliste</b>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.SteticPreferencesDialog.cs:1641
msgid "<b> Channel </b>"
msgstr "<b> Kanal </b>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:64
msgid "Use _SSH Tunnel"
msgstr "Brug _SSH-tunnel"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:78
msgid ""
"<span size=\"small\">Enables the use of SSH for the connection.  This has a "
"small performance impact, but is more secure and required when using NAT or "
"port-based firewalls</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Aktiverer brugen af SSH til forbindelsen. Dette har en "
"mindre ydelsespåvirkning, men er mere sikker og krævet med brug af NAT- eller "
"portbaserede brandmure (firewalls)</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:157
msgid "SSH _Host:"
msgstr "SSH-_vært:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:168
msgid ""
"<span size=\"small\">DNS or IP address and port of the SSH server</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">DNS- eller IP-adresse og port på SSH-serveren</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:208
msgid ""
"<span size=\"small\">DNS or IP address and port of the Smuxi server</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">DNS- eller IP-adresse og port på Smuxiserveren</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantConnectionWidget.cs:221
msgid "_Smuxi Host:"
msgstr "_Smuxivært:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:76
msgid "_SSH Username: (optional)"
msgstr "_SSH-brugernavn: (valgfri)"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:99
msgid ""
"<span size=\"small\">Username which will be used to log into the SSH server</"
"span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Brugernavn som vil blive brugt til at logge ind på SSH-serveren</"
"span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:119
msgid "_SSH Password: (optional)"
msgstr "_SSH-adgangskode: (valgfri)"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:143
msgid ""
"<span size=\"small\">Password which will be used to log into the SSH server. "
"The password is optional if SSH key authorization is used (via Pageant from "
"the PuTTY tools).</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Adgangskode som vil blive brugt til at logge ind på SSH-serveren. "
"Adgangskoden er valgfri hvis SSH-nøglegodkendelse er anvendt (via Pageant fr "
"PuTTY-værktøjene).</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:187
msgid ""
"<span size=\"small\">Username which will be used to log into the Smuxi "
"server</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Brugernavn som vil blive brugt til at logge ind til Smuxiserveren</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:231
msgid "<span size=\"small\">Password of the user</span>"
msgstr "<span size=\"small\">Brugerens adgangskode</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:251
msgid "_Verify Password:"
msgstr "_Bekræft adgangskode:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantCredentialsWidget.cs:275
msgid "<span size=\"small\">Repeat the password for verification</span>"
msgstr "<span size=\"small\">Gentag adgangskoden for bekræftelse</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantIntroWidget.cs:27
msgid ""
"Welcome to the Smuxi Engine Configuration Assistant.\n"
"You need to enter some information before you can use the engine.\n"
"\n"
"Click \"Forward\" to begin."
msgstr ""
"Velkommen til konfigurationsassistenten til Smuximotoren.\n"
"Det er nødvendigt at indtaste nogle informationer før du kan bruge motoren.\n"
"\n"
"Klik »Fremad« for at begynde."

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantNameWidget.cs:52
msgid "_Engine Name:"
msgstr "_Motornavn:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantNameWidget.cs:75
msgid "<span size=\"small\">Profile name of the new engine</span>"
msgstr "<span size=\"small\">Profilnavn på den nye motor</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantNameWidget.cs:96
msgid "_Default Engine:"
msgstr "_Standardmotor:"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantNameWidget.cs:107
msgid "Use as new default engine"
msgstr "Brug som ny standardmotor"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.EngineAssistantNameWidget.cs:120
msgid ""
"<span size=\"small\">If enabled, the current engine will be the default next "
"time Smuxi is started</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Hvis aktiveret, vil den aktuelle motor være standard næste "
"gang Smuxi startes</span>"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.OpenChatDialog.cs:34
msgid "Smuxi - Open Chat"
msgstr "Smuxi - åben snak"

#: ../src/Frontend-GNOME/gtk-gui/Smuxi.Frontend.Gnome.OpenChatDialog.cs:77
msgid "_Type:"
msgstr "_Type:"
# Danish translation smuxi-frontend-gnome-irc.
# Copyright (C) 2010 Mirco Bauer & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-frontend-gnome-irc package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-frontend-gnome-irc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-09 15:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:53
msgid "Op"
msgstr "Op"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:57
msgid "Deop"
msgstr "Deop"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:61
msgid "Voice"
msgstr "Voice"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:65
msgid "Devoice"
msgstr "Devoice"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:69
msgid "Kick"
msgstr "Smid ud"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:73
msgid "Kick + Ban"
msgstr "Smid ud + giv karantæne"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:77
msgid "Ban"
msgstr "Giv karantæne"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:81
msgid "Unban"
msgstr "Fjern karantæne"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:87
msgid "Query"
msgstr "Forespørgsel"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:91
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:57
msgid "Whois"
msgstr "Hvem er"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:96
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:61
msgid "CTCP"
msgstr "CTCP"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:99
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:66
msgid "Ping"
msgstr "Ping"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:103
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:70
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:107
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:74
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcGroupChatView.cs:111
#: ../src/Frontend-GNOME-IRC/IrcPersonChatView.cs:78
msgid "Finger"
msgstr "Finger"
# Danish translation smuxi po-server.
# Copyright (C) 2010 smuxi po-server & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi po-server package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
# NB: Server er et navn
# hvorfor er de sidste strenge med lille s?
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi po-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 01:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/Server/Main.cs:69
msgid "Add user to Server"
msgstr "Tilføj bruger til Server"

#: ../src/Server/Main.cs:78
msgid "Modify existing user of Server"
msgstr "Ã?ndr eksisterende bruger af Server"

#: ../src/Server/Main.cs:87
msgid "Delete user from Server"
msgstr "Slet bruger fra Server"

#: ../src/Server/Main.cs:96
msgid "List all existing users of Server"
msgstr "Vis alle eksisterende brugere af Server"

#: ../src/Server/Main.cs:105
msgid "User to create, modify or delete"
msgstr "Bruger at oprette, ændre eller slette"

#: ../src/Server/Main.cs:114
msgid "Password of the user when creating or modifying a user"
msgstr "Adgangskode på brugeren når en bruger oprettes eller ændres"

#: ../src/Server/Main.cs:123
msgid "Enable debug output"
msgstr "Aktiver fejlsøgningsuddata"

#: ../src/Server/Main.cs:131
msgid "Show this help"
msgstr "Vis denne hjælp"

#: ../src/Server/Main.cs:133
msgid "Usage: smuxi-server [options]"
msgstr "Brug: smuxi-server [tilvalg]"

#: ../src/Server/Main.cs:135
msgid "Options:"
msgstr "Tilvalg:"

#: ../src/Server/Main.cs:146
#, csharp-format
msgid "Unknown option: '{0}'"
msgstr "Ukendt tilvalg: '{0}'"

#: ../src/Server/Main.cs:170
#, csharp-format
msgid "Command line error: {0}"
msgstr "Kommandolinjefejl: {0}"

#: ../src/Server/Main.cs:214
msgid ""
"At most one of --add-user, --modify-user, and --delete-user may be used at a "
"time."
msgstr ""
"Kun en af brugerne --add-user, --modify-user eller --delete-user kan bruges "
"på samme tid."

#: ../src/Server/Main.cs:224
msgid "You must specify a username with the --username option."
msgstr "Du skal angive et brugernavn med tilvalget --username."

#: ../src/Server/Main.cs:230
msgid "Username must not be empty."
msgstr "Brugernavn må ikke være tomt."

#: ../src/Server/Main.cs:240
msgid "You must specify a password with the --password option."
msgstr "Du skal angive en adgangskode med tilvalget --password."

#: ../src/Server/Main.cs:246
msgid "Password must not be empty."
msgstr "Adgangskode må ikke være tomt."

#: ../src/Server/Main.cs:263
#, csharp-format
msgid "User \"{0}\" successfully added to server."
msgstr "Bruger »{0}« tilføjet til server."

#: ../src/Server/Main.cs:272
#, csharp-format
msgid "User \"{0}\" successfully modified."
msgstr "Bruger »{0}« ændret."

#: ../src/Server/Main.cs:281
#, csharp-format
msgid "User \"{0}\" successfully deleted from server."
msgstr "Bruger »{0}« slettet fra server."

#: ../src/Server/Main.cs:288
msgid "Users:"
msgstr "Brugere:"

Reply to: