[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates circuslinuxPackage: circuslinux
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/circuslinux$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
9 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation circuslinux.
# Copyright (C) 2010 circuslinux & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the circuslinux package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: circuslinux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-12 10:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-20 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../circuslinux.templates:1001
msgid "Shared scorefile"
msgstr "Delt pointfil"

#. Type: note
#. Description
#: ../circuslinux.templates:1001
msgid ""
"This version of Circuslinux! uses a shared score file. From now on "
"highscores will no longer be saved in ~/.circuslinux but in /var/games/"
"circuslinux/scorefile. For configuration options the new file ~/."
"circuslinuxrc will be used."
msgstr ""
"Denne version af Circuslinux! bruger en delt pointfil. Fra nu af vil "
"de bedste resultater ikke længere blive gemt i ~/.circuslinux men i "
"/var/games/circuslinux/scorefile. Til konfigurationsindstillinger "
"vil den nye fil ~/.circuslinuxrc blive brugt."

#. Type: note
#. Description
#: ../circuslinux.templates:1001
msgid ""
"To merge all players' old highscores into one file, you can run:\n"
" bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n"
"as root."
msgstr ""
"For at sammenføje alle spilleres bedste resultater i en fil kan du "
"køre:\n"
" bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n"
"som root (administrator)."

#. Type: note
#. Description
#: ../circuslinux.templates:1001
msgid ""
"Each player can then, _after_ playing this version of Circuslinux! at least "
"once, delete his ~/.circuslinux file, since his configuration options will "
"be saved in  ~/.circuslinuxrc. If the player decides not to delete ~/."
"circuslinux, he can still use a version of circuslinux which was compiled "
"without shared scorefile support without loosing his old score- and config "
"file. Circuslinux! with shared scorefile support will only read the old "
"config file to get the players options if ~/.circuslinuxrc does not exist, "
"but never write to this file."
msgstr ""
"Hver spiller kan så, _efter_ at have spillet denne version af Cirucslinux! "
"mindst en gang, slette sin fil ~/.circuslinux, da dennes konfigurationsindstillinger "
"vil blive gemt i ~/.circuslinuxrc. Hvis spilleren beslutter ikke at slette "
" ~/.circuslinux, kan denne stadig bruge en version af circuslinux, som er "
"kompileret uden delt pointfilunderstøttelse uden at miste sin tidligere "
"resultatfil og konfigurationsfil. Circuslinux! med delt pointfilunderstøttelse "
"vil kun læse den gamle konfigurationsfil for at hente spillerens indstillinger "
"hvis ~/.circuslinuxrc ikke findes, men aldrig skrive til denne fil."

#. Type: note
#. Description
#: ../circuslinux.templates:1001
msgid ""
"In short: don't worry, play Circuslinux! If you run low on diskspace and "
"every block counts, you might tell your users to remove the old config file."
msgstr ""
"Kort fortalt! Du skal ikke bekymre dig, bare spil løs! Hvis du løber tør for "
"harddiskplads og hver blok tæller, kan du eventuelt bede dine brugere om "
"at fjerne den gamle konfigurationsfil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../circuslinux.templates:2001
msgid "Merge score files?"
msgstr "Sammenføj pointfiler?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../circuslinux.templates:2001
msgid "Do you want me to run the merge_scorefile script for you?"
msgstr ""
"�nsker du, at jeg skal køre skriptet merge_scorefile (sammenføj pointfil)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../circuslinux.templates:3001
msgid "Scorefile exists"
msgstr "Pointfil findes"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../circuslinux.templates:3001
msgid "A merged scorefile in /var/games/circuslinux already exists!"
msgstr "En sammenføjet pointfil i /var/games/circuslinux findes allerede!"


Reply to: