[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates smuxiPackage: Smuxi
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations


bye
Joe

# Danish translation smuxi-engine.
# Copyright (C) 2010 smuxi-engine & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-engine package.
# Bjarke Sørensen <bs@wasd.dk>, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-engine\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-09 21:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/Engine/FrontendManager.cs:219
msgid "No network connections"
msgstr "Ingen netværksforbindelser"

#: ../src/Engine/Protocols/ProtocolManagerBase.cs:146
msgid "Not connected to server"
msgstr "Ikke forbundet til server"

#: ../src/Engine/Protocols/ProtocolManagerBase.cs:158
#: ../src/Engine/Session.cs:684
#, csharp-format
msgid "Not enough parameters for {0} command"
msgstr "Ikke nok parametre for kommandoen {0}"

#: ../src/Engine/Session.cs:151
msgid "Welcome to Smuxi"
msgstr "Velkommen til Smuxi"

#: ../src/Engine/Session.cs:157
msgid "Type /help to get a list of available commands."
msgstr "Tast /help for en liste over tilgængelige kommandoer."

#: ../src/Engine/Session.cs:160
msgid ""
"After you have made a connection the list of available commands changes. Use "
"the /help command again to see the extended command list."
msgstr ""
"Efter du har foretaget en tilslutning ændres listen over tilgængelige kommandoer. "
"Brug kommandoen /help igen for at se den udvidede kommandoliste."

#: ../src/Engine/Session.cs:210
#, csharp-format
msgid "Automatic connect to {0} failed!"
msgstr "Automatisk tilslutning til {0} mislykkedes!"

#. TRANSLATOR: this line is used as a label / category for a
#. list of commands below
#: ../src/Engine/Session.cs:398
msgid "Engine Commands"
msgstr "Motorkommandoer"

#: ../src/Engine/Session.cs:510
#, csharp-format
msgid "Disconnect failed - could not find server: {0}"
msgstr "Afbrydelse fejlede - kunne ikke finde server: {0}"

#: ../src/Engine/Session.cs:546
msgid "Configuration reloaded"
msgstr "Konfiguration genindlæst"

#: ../src/Engine/Session.cs:551
msgid "Configuration saved"
msgstr "Konfiguration gemt"

#: ../src/Engine/Session.cs:555
msgid "Invalid parameter for config; use load or save"
msgstr "Ugyldigt parameter for konfig; brug load (indlæs) eller save (gem)"

#: ../src/Engine/Session.cs:585
msgid "Invalid parameter for network; use list, switch, or close"
msgstr ""
"Ugyldigt parameter for netværk; brug list (vis), switch (skift) eller close (luk)"

#: ../src/Engine/Session.cs:596
msgid "Networks"
msgstr "Netværk"

#: ../src/Engine/Session.cs:600
msgid "Type"
msgstr "Type"

#: ../src/Engine/Session.cs:601
msgid "Host"
msgstr "Vært"

#: ../src/Engine/Session.cs:602
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../src/Engine/Session.cs:624
#, csharp-format
msgid "Network close failed - could not find network with host: {0}"
msgstr "Lukning af netværk mislykkedes - kunne ikke finde netværk med vært: {0}"

#: ../src/Engine/Session.cs:658
#, csharp-format
msgid "Network switch failed - could not find network with host: {0}"
msgstr "Skift af netværk mislykkedes - kunne ikke finde netværk med vært: {0}"

#: ../src/Engine/Session.cs:673
msgid "Not connected to any network"
msgstr "Ikke tilsluttet til noget netværk"

#: ../src/Engine/Session.cs:962
#, csharp-format
msgid "No protocol manager found for the protocol: {0}"
msgstr "Ingen protokolhåndtering fundet til denne protokol: {0}"

#: ../src/Engine/Session.cs:985
#, csharp-format
msgid "Unknown protocol: {0}"
msgstr "Ukendt protokol: {0}"

#: ../src/Engine/Config/UserListController.cs:112
msgid "Username must not be empty."
msgstr "Brugernavn må ikke være tomt."

#: ../src/Engine/Config/UserListController.cs:122
msgid "Password must not be empty."
msgstr "Adgangskode må ikke være tom."

#: ../src/Engine/Config/UserListController.cs:131
#, csharp-format
msgid "User \"{0}\" doesn't exist."
msgstr "Bruger »{0}« findes ikke."

#: ../src/Engine/Config/UserListController.cs:140
#, csharp-format
msgid "User \"{0}\" already exists."
msgstr "Bruger »{0}« findes allerede."
# Danish translation smuxi-engine-irc.
# Copyright (C) 2010 Mirco Bauer <meebey@meebey.net> & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-engine-irc package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-engine-irc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-09 21:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:212
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1270
msgid "away"
msgstr "fraværende"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:215
msgid "not connected"
msgstr "ikke forbundet"

#. TRANSLATOR: {0} is the amount of seconds
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:223
#, csharp-format
msgid "lag: {0} seconds"
msgstr "lag: {0} sekunder"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:285
#, csharp-format
msgid "Connecting to {0} port {1}..."
msgstr "Forbinder til {0} port {1}..."

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:291
#, csharp-format
msgid "Connection to {0} established"
msgstr "Forbindelse til {0} etableret"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:294
msgid "Logging in..."
msgstr "Logger ind..."

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:316
msgid "Connection failed!"
msgstr "Forbindelse mislykkedes!"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:317
msgid "Connection failed! Reason: "
msgstr "Forbindelse mislykkedes! Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:326
msgid "Disconnecting..."
msgstr "Afbryder..."

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:329
#, csharp-format
msgid "Disconnecting from {0}..."
msgstr "Afbryder fra {0}..."

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:333
#, csharp-format
msgid "Disconnected from {0}"
msgstr "Afbrudt fra {0}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:335
msgid "Connection closed"
msgstr "Forbindelse lukket"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:339
msgid "Not connected!"
msgstr "Ikke forbundet!"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:341
msgid "Not connected"
msgstr "Ikke forbundet"

#. TRANSLATOR: this line is used as label / category for a
#. list of commands below
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:717
msgid "IrcProtocolManager Commands"
msgstr "Kommandoer for IrcProtocolManager"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:786
#, csharp-format
msgid "Invalid port: {0}"
msgstr "Ugyldig port: {0}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:911
#, csharp-format
msgid "Already joined to channel: {0}. Type /window {0} to switch to it."
msgstr "Allerede tilsluttet til kanal: {0}. Tast /window {0} for at skifte."

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1257
msgid "IRC Op"
msgstr "IRC Op"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1259
msgid "Op"
msgstr "Op"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1261
msgid "Voice"
msgstr "Voice"

#. For translators: do NOT change the position of {1}!
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1313
#, csharp-format
msgid "Topic for {0}: {1}"
msgstr "Emne for {0}: {1}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1321
#, csharp-format
msgid "No topic set for {0}"
msgstr "Intet emne angivet for {0}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1415
msgid "ban"
msgstr "giv karantæne"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1425
msgid "No bans in channel"
msgstr "Ingen karantæner i kanal"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1534
#, csharp-format
msgid "Inviting {0} to {1}"
msgstr "Inviterer {0} til {1}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1538
#, csharp-format
msgid "{0} is already on channel"
msgstr "{0} er allerede i kanal"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1566
msgid "Users"
msgstr "Brugere"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1617
#, csharp-format
msgid "Total of {0} users [{1} ops, {2} voices, {3} normal]"
msgstr "I alt {0} brugere [{1} op'er, {2} voice'er, {3} normale]"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1757
msgid "Connection error! Reason: "
msgstr "Forbindelsesfejl! Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1767
#, csharp-format
msgid "Not enough parameters for {0} command"
msgstr "Ikke nok parametre for {0} kommando"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:1777
msgid "Not connected to server"
msgstr "Ikke forbundet til server"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2080
#, csharp-format
msgid "{0}: No such nick/channel"
msgstr "{0}: Intet sådan brugernavn/kanal"

#. TRANSLATOR: the final line will look like this:
#. -!- Nick {0} is already in use
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2207
msgid "Nick"
msgstr "Brugernavn"

#. TRANSLATOR: the final line will look like this:
#. -!- Nick {0} is already in use
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2218
msgid "is already in use"
msgstr "er allerede i brug"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2248
msgid "Cannot join to channel:"
msgstr "Kan ikke slutte til kanal:"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2257
msgid "You are banned"
msgstr "Du har karantæne"

#. TRANSLATOR: {0}: nickname, {1}: ident@host,
#. {2}: CTCP command, {3}: own nickname, {4}: CTCP parameter
#. example:
#. meebey [meebey@example.com] requested CTCP VERSION from meebey:
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2335
#, csharp-format
msgid "{0} [{1}] requested CTCP {2} from {3}: {4}"
msgstr "{0} [{1}] anmod om CTCP {2} fra {3}: {4}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2360
#, csharp-format
msgid "CTCP PING reply from {0}: {1} seconds"
msgstr "CTCP PING svar fra {0}: {1} sekunder"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2368
#, csharp-format
msgid "CTCP {0} reply from {1}: {2}"
msgstr "CTCP {0} svar fra {1}: {2}"

#. For translators: do NOT change the position of {0}!
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2591
#, csharp-format
msgid "{0} [{1}] has joined {2}"
msgstr "{0} [{1}] har sluttet sig til {2}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2732
#, csharp-format
msgid "{0} [{1}] has left {2} [{3}]"
msgstr "{0} [{1}] har forladt {2} [{3}]"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2751
#, csharp-format
msgid "You were kicked from {0} by {1} [{2}]"
msgstr "Du blev smidt ud fra {0} af {1} [{2}]"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2759
#, csharp-format
msgid "{0} was kicked from {1} by {2} [{3}]"
msgstr "{0} blev smidt ud af {1} af {2} [{3}]"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2777
#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2823
#, csharp-format
msgid "You're now known as {0}"
msgstr "Du er nu kendt som {0}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2851
#, csharp-format
msgid "{0} is now known as {1}"
msgstr "{0} er nu kendt som {1}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2902
#, csharp-format
msgid "{0} changed the topic of {1} to: {2}"
msgstr "{0} ændrede emnet på {1} til: {2}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:2987
#, csharp-format
msgid "Mode change [{0}] for user {1}"
msgstr "Tilstandsændring [{0}] for bruger {1}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:3004
#, csharp-format
msgid "mode/{0} [{1}] by {2}"
msgstr "tilstand/{0} [{1}] af {2}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:3041
#, csharp-format
msgid "{0} [{1}] has quit [{2}]"
msgstr "{0} [{1}] har forladt [{2}]"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:3149
#, csharp-format
msgid "{0} is away: {1}"
msgstr "{0} er fraværende: {1}"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:3155
msgid "You are no longer marked as being away"
msgstr "Du er ikke længere registreret som fraværende"

#: ../src/Engine-IRC/Protocols/Irc/IrcProtocolManager.cs:3161
msgid "You have been marked as being away"
msgstr "Du er registreret som fraværende"
# Danish translation smuxi-engine-twitter.
# Copyright (C) 2010 smuxi-engine & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the smuxi-engine-twitter package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smuxi-engine-twitter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 01:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:101
msgid "Home Timeline"
msgstr "Hjemmetidslinje"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:108
msgid "Replies"
msgstr "Svar"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:115
msgid "Direct Messages"
msgstr "Direkte beskeder"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:133
msgid "Connecting to Twitter..."
msgstr "Tilslutter til Twitter..."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:141
msgid "Login failed!"
msgstr "Logind mislykkedes!"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:143
msgid "Login failed! Username and/or password are incorrect."
msgstr "Logind mislykkedes! Brugernavn og/eller adgangskode er forkerte."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:149
msgid "Connection failed!"
msgstr "Tilslutning mislykkedes!"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:151
msgid "Connection failed! Reason: "
msgstr "Tilslutning mislykkedes! Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:156
msgid "Successfully connected to Twitter."
msgstr "Tilsluttet Twitter."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:164
msgid "Fetching user details from Twitter, please wait..."
msgstr "Henter brugerdetaljer fra Twitter, vent venligst..."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:169
msgid "Finished fetching user details."
msgstr "Færdig med hentning af brugerdetaljer."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:176
msgid "Failed to fetch user details from Twitter. Reason: "
msgstr "Kunne ikke hente brugerdetaljer fra Twitter. Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:185
msgid "Fetching friends from Twitter, please wait..."
msgstr "Henter venneliste fra Twitter, vent venligst..."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:190
msgid "Finished fetching friends."
msgstr "Afsluttede hentning af venneliste."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:193
msgid "Failed to fetch friends from Twitter. Reason: "
msgstr "Kunen ikke hente venneliste fra Twitter. Ã?rsag: "

#. TRANSLATOR: this line is used as a label / category for a
#. list of commands below
#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:454
msgid "Twitter Commands"
msgstr "Twitterkommandoer"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:504
#, csharp-format
msgid "Could not update status - Reason: {0}"
msgstr "Kunne ikke opdatere status - årsag: {0}"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:513
msgid "Cannot send message - no target specified. Use: /msg $nick message"
msgstr "Kan ikke sende besked - intet mål angivet. Brug: /msg $nick besked"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:526
#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:568
#, csharp-format
msgid "Could not send message - Reason: {0}"
msgstr "Kunne ikke sende besked - årsag: {0}"

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:555
msgid "Could not send message - the specified user does not exist."
msgstr "Kunne ikke sende besked - den angivne bruger findes ikke."

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:631
msgid ""
"An error occurred while fetching the friends timeline from Twitter. Reason: "
msgstr ""
"En fejl opstod under hentning af vennetidslinjen fra Twitter. Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:721
msgid "An error occurred while fetching the replies from Twitter. Reason: "
msgstr "En fejl opstod under hentning af svar fra Twitter. Ã?rsag: "

#: ../src/Engine-Twitter/Protocols/Twitter/TwitterProtocolManager.cs:816
msgid "An error occurred while fetching direct messages from Twitter. Reason: "
msgstr "En fejl opstod under hentning af direkte beskeder fra Twitter. Ã?rsag: "

Reply to: