[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates torrentfluxPackage: torrentflux
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/torrentflux$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
6 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation torrentflux.
# Copyright (c) 2010 torrentflux & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the torrentflux package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: torrentflux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: torrentflux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-02 16:29-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-01 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid "Should ${webserver} be restarted?"
msgstr "Skal ${webserver} genstartes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has to "
"be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
"rc.d ${webserver} restart."
msgstr ""
"Husk, for at aktivere den nye konfiguration skal ${webserver} genstartes. "
"Du kan også genstarte ${webserver} ved manuelt at køre invoke-rc.d ${webserver} "
"genstart."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid "Upgrading to 2.1 reverts configuration to default"
msgstr "Opgradering til 2.1 sætter konfigurationen tilbage til standard"

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid ""
"You are upgrading from a pre-2.1 version of torrentflux to a 2.1 or later "
"version. A major change in version 2.1 is that the configuration is now "
"stored in the database. This upgrade will update the database using default "
"values, and any changes you have made to the configuration file /etc/"
"torrentflux/config.php will NOT be used. This file will be saved so that you "
"can reference it later. After the upgrade is complete, you can adjust the "
"settings inside the program by logging in as an admin, and clicking on "
"\"admin\" and then \"settings\"."
msgstr ""
"Du opgraderer fra en præ-2.1 version af torrentflux til en 2.1 eller "
"senere version. En væsentlig ændring i version 2.1 er, at konfigurationen "
"nu gemmes i databasen. Denne opgradering vil opdatere databasen med brug "
"af standardværdier, og alle ændringer du har foretaget i konfigurationsfilen "
"/etc/torrentflux/config.php vil ikke blive brugt. Denne fil vil blive "
"gemt, så du kan referere til den senere. Efter opgraderingen er færdig, "
"kan du justere opsætningen inden i programmet ved at logge ind som admin, "
"og klikke på »admin« og så »opsætning« (settings)."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid "No supported webserver was found"
msgstr "Ingen understøttet internetserver fundet"

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid ""
"A supported webserver was not found to automatically configure. This package "
"can only automatically configure apache webservers to use the program. If "
"you are using a different webserver, you will need to point it to the "
"torrentflux files in /usr/share/torrentflux/www (see the webserver config "
"files in /etc/torrentflux/apache.conf for examples) and possibly restart the "
"webserver during installation, and then remove the configuration when "
"removing the package."
msgstr ""
"En understøttet internetserver blev ikke fundet til automatisk konfiguration. "
"Denne pakke kan kun automatisk konfigurere apacheinternetservere til brug med "
"programmet. Hvis du bruger en anden slags internetserver, skal du få den til at "
"pege mod torrentfluxfilerne i /usr/share/torrentflux/www (se konfigurationsfilerne "
"for internetserveren i /etc/torrentflux/apache.conf for eksempler) og muligvis "
"genstarte internetserveren under installation, og så fjerne konfigurationen når "
"pakken fjernes."Reply to: