[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates firebirdPackage: firebird
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/firebird$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
18 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation firebird.
# Copyright (c) 2010 firebird & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the firebird package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: firebird\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: firebird2.1@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-23 13:35+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-01 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:1001
msgid "Enable Firebird server?"
msgstr "Aktiver Firebirdserver?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:1001
msgid "Accept if you want Firebird server to start automatically."
msgstr "Accepter hvis du ønsker, at Firebirdserveren skal starte automatisk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:1001
msgid ""
"If you only need the Firebird client and there are no databases that will be "
"served by this host, decline."
msgstr ""
"Hvis du kun har brug for Firebirdklienten, og der ikke er nogen databaser, som "
"vil blive serviceret af denne vært så afslå."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../server-templates.master:2001 ../server-templates.master:3001
msgid "Password for SYSDBA:"
msgstr "Adgangskode for SYSDBA:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../server-templates.master:2001 ../server-templates.master:3001
msgid ""
"Firebird has a special user named SYSDBA, which is the user that has access "
"to all databases. SYSDBA can also create new databases and users. Because of "
"this, it is necessary to secure SYSDBA with a password."
msgstr ""
"Firebird har en speciel bruger kaldt SYSDBA, som er den bruger som har "
"adgang til alle databaser. SYSDBA kan også oprette nye databaser og brugere. "
"På grund af dette er det nødvendigt at sikre SYSDBA med en adgangskode."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../server-templates.master:2001 ../server-templates.master:3001
msgid ""
"The password is stored in /etc/firebird/${FB_VER}/SYSDBA.password (readable "
"only by root). You may modify it there (don't forget to update the security "
"database too, using the gsec utility), or you may use dpkg-reconfigure to "
"update both."
msgstr ""
"Adgangskoden gemmes i /etc/firebird//${FB_VER}/SYSDBA.password (kun læsbar "
"af administrator (root)). Du kan ændre den der (glem ikke også at opdatere "
"sikkerhedsdatabasen, med brug af gsec-værktøjet), eller du kan bruge "
"dpkg-reconfigure til at opdatere begge."

#. Type: password
#. Description
#: ../server-templates.master:2001
msgid ""
"If you don't enter a password, a random one will be used (and stored in "
"SYSDBA.password)."
msgstr ""
"Hvis du ikke indtaster en adgangskode, vil et tilfældigt blive brugt (og "
"gemt i SYSDBA.password)."

#. Type: password
#. Description
#: ../server-templates.master:3001
msgid "To keep your existing password, leave this blank."
msgstr "For at beholde din eksisterende adgangskode, efterlad tom."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:5001
msgid "Delete password database?"
msgstr "Slet adgangskodedatabase?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:5001
msgid ""
"The last package that uses password database at /var/lib/firebird/${FB_VER}/"
"system/security.fdb is being purged."
msgstr ""
"Den sidste pakke som bruger adgangskodedatabase på /var/lib/firebird/${FB_VER}/"
"system/security.fdb fjernes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:5001
msgid ""
"Leaving security database may present security risk. It is a good idea to "
"remove it if you don't plan re-installing firebird${FB_VER}."
msgstr ""
"At efterlade sikkerhedsdatabaser kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Det er en "
"god ide at fjerne den, hvis du ikke planlægger en geninstallation af "
"firebird${FB_VER}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:5001
msgid ""
"The same stands for /etc/firebird/${FB_VER}/SYSDBA.password, where the "
"password for SYSDBA is kept."
msgstr ""
"Det samme gælder for /etc/firebird/${FB_VER}/SYSDBA.password, hvor "
"adgangskoden for SYSDBA holdes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:6001
msgid "Delete databases from /var/lib/firebird/${FB_VER}/data?"
msgstr "Slet databaser fra /var/lib/firebird/${FB_VER}/data?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:6001
msgid ""
"You may want to delete all databases from firebird standard database "
"directory, /var/lib/firebird/${FB_VER}/data. If you choose this option, all "
"files ending with \".fdb\" and \".fbk\" from the above directory and its "
"subdirectories will be removed."
msgstr ""
"Du ønsker måske at slette alle databaser fra firebirds mappe til "
"standarddatabasen, /var/lib/firebird/${FB_VER}/data. Hvis du vælger "
"denne mulighed, vil alle filer der ender med ».fdb« og ».fbk« i den "
"ovenstående mappe og dennes undermapper blive fjernet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../server-templates.master:6001
msgid ""
"Note that any databases outside of /var/lib/firebird/${FB_VER}/data will not "
"be affected."
msgstr ""
"Bemærk at alle databaseser uden for /var/lib/firebird/${FB_VER}/data ikke "
"vil blive påvirket."

#. Type: error
#. Description
#: ../server-templates.master:7001
msgid "firebird${FB_VER}-${FB_FLAVOUR} server is in use"
msgstr "Serveren firebird${FB_VER}-${FB_FLAVOUR} er i brug"

#. Type: error
#. Description
#: ../server-templates.master:7001
msgid ""
" To ensure data integrity, package removal/upgrade is aborted. Please stop "
"all local and remote clients before removing or upgrading firebird${FB_VER}-"
"${FB_FLAVOUR}"
msgstr ""
" For at sikre dataintegritet, er pakkefjernelse/-opgradering afbrudt. Stop "
"venligst alle lokale og eksterne klienter før fjernelse eller opgradering af "
"firebird${FB_VER}-${FB_FLAVOUR}"

#. Type: title
#. Description
#: ../server-templates.master:8001
msgid "Password for firebird ${FB_VER}"
msgstr "Adgangskode for firebird ${FB_VER}"


Reply to: