[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates slimPackage: slim
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/slim$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation slim.
# Copyright (C) 2010 slim & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the slim package.
# Branden Robinson, 2000-2004
# Dennis Haney, 2002
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2003.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slim\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mmassonnet@gmail.com\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-31 08:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-01 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../slim.templates:2001
msgid "Default display manager:"
msgstr "Standardlogindhåndtering:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slim.templates:2001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"En logindhåndtering er et program, der giver et grafisk logind til X Window-"
"systemet."

#. Type: select
#. Description
#: ../slim.templates:2001
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Der kan kun køre en logindhåndtering for hver X-server, men der er "
"installeret flere håndteringspakker. Vælg hvilken logindhåndtering der skal "
"benyttes som standard."

#. Type: select
#. Description
#: ../slim.templates:2001
msgid ""
"Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager."
msgstr ""
"Flere logindhåndteringer kan køre samtidig, hvis de er sat op til at "
"håndtere forskellige servere. For at få dette til at fungere, skal "
"logindhåndteringerne sættes op til det. Det gør du ved at fjerne tjekket "
"for standardlogindhåndtering i deres initialiseringsskripter i /etc/init.d."Reply to: