[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: hit the debconf translation: finishing packages...]Michael har netop sendt nedenstående besked ud til sprogkoordinatorne.

Hvis nogen af jer vil gå i gang med nogen fra den nævnte liste, vil det
være smart at vælge et sammenhængende interval fra listen og skrive til
os andre, hvilket interval du tager.

Vi kan godt være enige om at ddts burde sørge for den slags udvælgelse.

Måske skal vi lade være med at spilde tiden på at prioritere Michaels
liste og blot koncentrere os om oversat alle debconf'erne .

Claus

-----Videresendt besked-----

From: Michael Bramer <grisu@debian.org>
To: coors@ddtp.debian.org
Subject: hit the debconf translation: finishing packages...
Date: 14 Mar 2003 07:10:46 +0100

Hello

first good news: 
 After the announcement from yesterday some package maintainer include
 some translations from the ddtp. 

bad news: 
 The package maintainer will look for full translated translations. Now
 I make a list and a lot of packages miss only _one_ template for
 translation. If we translate this template, all templates of this
 package will be translated. 
 You can find this list at
  http://ddtp.debian.org/debconf/maintainer/ONLY_1_untrans.txt
 Maybe you should hit your translator to this packages. A simple 
 'SGET package lang' should do the work.

Thanks
 
Gruss
Grisu
-- 
Michael Bramer - a Debian Linux Developer   http://www.debsupport.de
PGP: finger grisu@db.debian.org -- Linux Sysadmin  -- Use Debian Linux
»A train station is a station where trains stops.
 But what are workstations?«
-- 
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>Reply to: