[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Reminder for ppp translation updates (WAKE UP)[ Please, CC me on reply, I'm not subscribed to the list ]

Hi Miroslav, the Czech team,

Le 04/09/2012 19:03, David Prévot a écrit :

> CZECH TEAM, WAKE UP!

> Please send out updates *now*.

Attached back the PO file (same as the one sent Thu, 30 Aug 2012
14:59:39 -0400), and insist on getting a updated translation ASAP: since
the two « new » strings are fixing an RC-bug, the updated package will
reach wheezy. I hope it won't ship an outdated Czech translation (thus
breaking the 100 % translated status in Czech).

Regards

David

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ppp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ppp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-02 11:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-04 13:02+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../ppp-udeb.templates:2001
msgid "Configure and start a PPPoE connection"
msgstr "Nastavit a spustit PPPoE spojení"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid "No PPPoE concentrator"
msgstr "Žádný PPPoE koncentrátor"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid ""
"All network interfaces have been probed, but a PPPoE concentrator was not "
"detected."
msgstr ""
"Byla provÄ?Å?ena vÅ¡echna síťová rozhraní, ale nebyl rozpoznán žádný PPPoE "
"koncentrátor."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001 ../ppp-udeb.templates:7001
#: ../ppp-udeb.templates:9001 ../ppp-udeb.templates:10001
msgid ""
"The configuration of PPPoE has been aborted. It can be attempted again by "
"selecting the relevant menu entry."
msgstr ""
"Nastavení PPPoE bylo pÅ?eruÅ¡eno. Můžete se pokusit o nové nastavení výbÄ?rem "
"pÅ?ísluÅ¡né položky v menu."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:4001
msgid "Interface name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Please enter the username for the PPP connection."
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the PPPoE modem."
msgstr "Zadejte prosím uživatelské jméno pro toto PPP spojení."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "ISP account username:"
msgstr "Uživatelské jméno u poskytovatele pÅ?ipojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "Please enter the username for the PPP connection."
msgstr "Zadejte prosím uživatelské jméno pro toto PPP spojení."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
msgid ""
"This information should have been provided by your Internet Service Provider."
msgstr ""
"Tuto informaci by vám mÄ?l sdÄ?lit váš poskytovatel pÅ?ipojení k Internetu."

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "ISP account password:"
msgstr "Heslo u poskytovatele pÅ?ipojení:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "Please enter the password for the PPP connection."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro toto PPP pÅ?ipojení."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid "No Ethernet interface"
msgstr "Žádné ethernetové rozhraní"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid ""
"PPPoE networking cannot be configured because no Ethernet interface was "
"detected."
msgstr ""
"Síťování pomocí PPPoE nemůže být nastaveno, protože nebylo rozpoznáno žádné "
"ethernetové rozhraní."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:8001
msgid "Searching for concentrators on ${IFACE}..."
msgstr "Hledám koncentrátory na ${IFACE}..."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Failed authentication"
msgstr "Autentizace se nezdaÅ?ila"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid ""
"A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
"probably incorrect."
msgstr ""
"Pokus o PPPoE spojení selhal, nejspíše kvůli chybným pÅ?ihlaÅ¡ovacím údajům."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Please check the username and password you provided."
msgstr ""
"Zkontrolujte prosím, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "Unhandled error"
msgstr "NeoÅ¡etÅ?ená chyba"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "An unidentified error happened while attempting to create a connection."
msgstr "PÅ?i pokusu o navázání spojení se vyskytla neznámá chyba."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:11001
msgid "Please wait..."
msgstr "Prosím Ä?ekejte..."

#~ msgid ""
#~ "It seems that the attempt to create a connection resulted in an unhandled "
#~ "error. Probably there is some exceptional situation which prevents "
#~ "establishing the connection."
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že pokus o navázání spojení skonÄ?il neoÄ?ekávanou chybou. "
#~ "PravdÄ?podobnÄ? jste narazili na výjimeÄ?nou situaci, která znemožÅ?uje "
#~ "navázání spojení."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: