[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nodm 0.11-1.1: Please update debconf PO translation for the package nodmHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on nodm pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, October 24, 2011.

Thanks,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nodm package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nodm 0.7-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nodm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-17 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 15:09+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "Start nodm on boot?"
msgstr "Spustit nodm při startu počítače?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid ""
"Designed for embedded or kiosk systems, nodm starts an X session for a user "
"without asking for authentication. On regular machines, this has security "
"implications and is therefore disabled by default."
msgstr ""
"nodm může spustit sezení X nějakého uživatele bez nutnosti zadání "
"přihlašovacích údajů, to se může hodit především na vestavěných a kiosk "
"počítačích. Na ostatních zařízeních to může být bezpečnostním rizikem a tak "
"je to ve výchozím nastavení vypnuto."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nodm.templates:2001
msgid "You should enable nodm only if you need autologin on this machine."
msgstr "Chcete-li používat automatické přihlášení, zvolte pouze nodm."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid "User to start a session for:"
msgstr "Uživatel, pod kterým se spustí sezení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:3001
msgid ""
"Please enter the login name of the user that will automatically be logged "
"into X by nodm."
msgstr ""
"Zadejte prosím přihlašovací jméno uživatele, který bude automaticky "
"přihlášen do X pomocí nodm."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid "Lowest numbered vt on which X may start:"
msgstr "Nejnižší číslo vt, na kterém je možno spustit X:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"nodm needs to find a free virtual terminal on which to start the X server."
msgstr ""
"nodm potřebuje najít volný virtuální terminál, na kterém může spustit server "
"X."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"Since X and getty get to conflict, this parameter will specify the lowest "
"numbered virtual terminal on which to start the search."
msgstr ""
"Protože si X a getty navzájem odporují, tento parametr určí nejnižší číslo "
"virtuálního terminálu, na kterém bude zahájeno hledání."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:4001
msgid ""
"This value should be set to one higher than the highest numbered virtual "
"terminal on which a getty may start."
msgstr ""
"Tato hodnota by měla být o jedničku vyšší než nejvyšší číslovaný virtuální "
"terminál, na kterém může být getty spuštěn."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Options for the X server:"
msgstr "Volby X serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:5001
msgid "Please enter the options to pass to the X server when starting it."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid "Minimum time (in seconds) for a session to be considered OK:"
msgstr "Minimální čas (v sekundách), který bude považován za OK:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:6001
msgid ""
"If an X session will run for less than this time in seconds, nodm will wait "
"an amount of time before restarting the session. The waiting time will grow "
"until a session lasts longer than this amount."
msgstr ""
"Pokud bude sezení X spuštěno po dobu menší než je tento čas, nodm "
"automaticky restartuje sezení. To se bude opakovat dokud vše nenaskočí v "
"pořádku."

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "X session to use:"
msgstr "Používané sezení X:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nodm.templates:7001
msgid "Please choose the name of the X session script to use with nodm."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Please enter the options to pass to the X server when starting the "
#~ "session. These options will be used in the NODM_X_OPTIONS variable in the "
#~ "command line used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím volby předávané X serveru při spuštění sezení. Tyto volby "
#~ "budou uloženy do proměnné NODM_X_OPTIONS používané nodm při spuštění "
#~ "sezení X:"

#~ msgid "xinit program to use:"
#~ msgstr "Používaný program xinit:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the \"xinit\" program to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XINIT variable in the command line used "
#~ "by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zvolte prosím jméno programu „xinit“, který se bude používat s nodm. Toto "
#~ "jméno bude uloženo v proměnné NODM_XINIT a použito nodm při startu sezení "
#~ "X:"

#~ msgid ""
#~ "Please choose the name of the X session script to use with nodm. This "
#~ "name will be stored in the NODM_XSESSION variable in the command line "
#~ "used by nodm to start the X session:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno skriptu sezení X, který bude použit spolu s nodm. "
#~ "Toto jméno bude uloženo v proměnné NODM_XSESSION a použito nodm při "
#~ "startu sezení X:"

Reply to: