[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

spamprobe 1.4d-10: Please update debconf PO translation for the package spamprobeHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
spamprobe. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against spamprobe.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 25 Oct 2011 16:06:20 +0200.

Thanks in advance,

-- 
Nicolas Duboc <nduboc@debian.org>

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: spamprobe\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: spamprobe@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-04 21:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-17 16:19+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Upgrading to Berkeley DB 4.8"
msgid "Upgrading to Berkeley DB 5.1"
msgstr "Přechod na Berkeley DB 4.8"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As of spamprobe 1.4d-6, the database format changed to Berkeley DB 4.8 "
#| "and spamprobe is no longer able to modify databases using an older format."
msgid ""
"As of spamprobe 1.4d-8, the database format changed to Berkeley DB 5.1 and "
"spamprobe is no longer able to modify databases using an older format."
msgstr ""
"Od spamprobe verze 1.4d-6 se změnil formát databáze na Berkeley DB 4.8. "
"Změna je tak výrazná, že spamprobe není schopen upravit databáze používající "
"starší formát."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Since there is no general way to locate all existing databases, no automatic "
"upgrade is attempted. A manual upgrade path using spamprobe export/import is "
"outlined in the 'DATABASE MAINTENANCE' section of the spamprobe(1) manual "
"page."
msgstr ""
"Protože neexistuje žádný obecný postup k nalezení všech stávajících "
"databází, spamprobe se ani nebude pokoušet o automatický převod databází na "
"novější verzi. Ruční postup za pomoci příkazů export/import programu "
"spamprobe je nastíněn v manuálové stránce spamprobe(1) v sekci ÚDRŽBA "
"DATABÁZE."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"All spamprobe users on this system should be informed of this change and "
"advised to read the README.Debian file."
msgstr ""
"Všichni uživatelé spamprobe na tomto systému by měli být informováni o této "
"změně a měli byste jim doporučit pročtení souboru README.Debian."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"To avoid this issue at next Berkeley DB migration, converting to another "
"data file format, like 'hash', is recommended. See documentation of the -d "
"option in spamprobe(1) man page."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Please inform all spamprobe users on your system of this change and to "
#~ "read README.Debian for further changes. Sorry for the inconvenience."
#~ msgstr ""
#~ "Informujte o této změně prosím všechny uživatele spamprobe na svém "
#~ "systému a doporučte jim přečíst README.Debian. Omlouváme se za způsobené "
#~ "nepříjemnosti."

Reply to: