[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: překlad termínu "dummy"Miroslav Kure píše v Út 30. 03. 2010 v 09:23 +0200:
> On Mon, Mar 29, 2010 at 04:09:38PM +0200, Viktor Matys - Grumpa.Net wrote:
> > Zdravím translátory!
> > 
> > Při revizi překladů jsem narazil na překlad, kde slovo "dummy" bylo 
> > přeloženo na dvou místech různým způsobem. Jednou jako "falešný", 
> > podruhé jako "nepravý".
> > 
> > Máme nějaký ustálený překlad?
> 
> Samozřejmě závisí na kontextu. Jestli se bavíme o dummy package, tj.
> balík, který neobsahuje žádná data a slouží jenom pro přechod na jinou
> verzi / přechod k jinému jménu balíku, navrhuji "prázdný balík".
> 
> Pravdu má i Martin, že se jedná o speciální případ metabalíku, tudíž
> by se mohl překládat i tak, ale vidím zde drobný rozdíl.
> 
> metapackage - existuje permanentně a instaluje se proto, že s sebou
> přitáhne vše potřebné (např. kde - pokud někomu nevadí, co všechno to
> s sebou přitáhne, získá tak jednoduše celé prostředí).
> 
> dummy package - existuje jen po dočasnou dobu, než si lidi zvyknou na
> nový název´(např. git) nebo rozdělení původního balíku na menší části.
> 
> Preferoval bych (v tomto pořadí):
>  - prázný
>  - fiktivní
>  - nepravý

Souhlasím, jen, nepoužívat slova falešný a nepravý, myslím, že si
vystačíme s prázdný a fiktivní podle kontextu.

> -- 
> Miroslav Kuře
> 
> 

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: