[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: překlad termínu "dummy"On Mon, Mar 29, 2010 at 04:09:38PM +0200, Viktor Matys - Grumpa.Net wrote:
> Zdravím translátory!
> 
> Při revizi překladů jsem narazil na překlad, kde slovo "dummy" bylo 
> přeloženo na dvou místech různým způsobem. Jednou jako "falešný", 
> podruhé jako "nepravý".
> 
> Máme nějaký ustálený překlad?

Samozřejmě závisí na kontextu. Jestli se bavíme o dummy package, tj.
balík, který neobsahuje žádná data a slouží jenom pro přechod na jinou
verzi / přechod k jinému jménu balíku, navrhuji "prázdný balík".

Pravdu má i Martin, že se jedná o speciální případ metabalíku, tudíž
by se mohl překládat i tak, ale vidím zde drobný rozdíl.

metapackage - existuje permanentně a instaluje se proto, že s sebou
přitáhne vše potřebné (např. kde - pokud někomu nevadí, co všechno to
s sebou přitáhne, získá tak jednoduše celé prostředí).

dummy package - existuje jen po dočasnou dobu, než si lidi zvyknou na
nový název´(např. git) nebo rozdělení původního balíku na menší části.

Preferoval bych (v tomto pořadí):
 - prázný
 - falešný / fiktivní
 - nepravý

-- 
Miroslav Kuře


Reply to: