[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nový překlad PO debconf šablony balíčku sandboxgamemaker 2.5+dfsg-5Hotovo, bugreport číslo: 576011

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: