[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openvpn 2.1~rc7-2: Please update debconf PO translation for the package openvpnHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openvpn. The English template has been changed, due to the OpenSSL bug
in Debian, and a there's a new entry in the Templates file alerting 
users on weak keys. It would be great you could translate it to your 
language.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 01 Jun 2008 11:09:31 +0200.

Thanks in advance,

Alberto

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openvpn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openvpn@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-16 12:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-05 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001
msgid "Would you like to start openvpn sooner?"
msgstr "Chcete spouštět openvpn dříve?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001
msgid ""
"Previous versions of openvpn started at the same time as most of other "
"services. This means that most of these services couldn't use openvpn since "
"it may have been unavailable when they started. Newer versions of the "
"openvpn package will start earlier. (i.e. a S16openvpn link in rc[235].d "
"instead of a S20openvpn)"
msgstr ""
"Dřívější verze openvpn se spouštěly zhruba ve stejném čase jako ostatní "
"služby. To znamená, že většina těchto služeb nemohla openvpn využít, protože "
"tou dobou ještě nemuselo být k dispozici. Novější verze balíku openvpn mohou "
"startovat o něco dříve (v rc[235].d se vytvoří místo S20openvpn odkaz "
"S16openvpn)."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001 ../templates:6001
msgid ""
"If you accept here, the package upgrade will make this change for you. If "
"you refuse, nothing will change, and openvpn will be working just like it "
"did before."
msgstr ""
"Budete-li souhlasit, balík se o změnu postará. Pokud možnost odmítnete, nic "
"se nestane a openvpn bude pracovat jako doposud."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Create the TUN/TAP device?"
msgstr "Vytvořit zařízení TUN/TAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, the /dev/net/tun device needed by OpenVPN will be "
"created."
msgstr ""
"Povolíte-li tuto možnost, vytvoří se zařízení /dev/net/tun, které je nutné "
"pro činnost OpenVPN."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "You should not choose this option if you're using devfs."
msgstr "Používáte-li devfs, tuto volbu nepovolujte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Stop OpenVPN when upgraded?"
msgstr "Zastavit OpenVPN při aktualizaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The upgrade process stops the running daemon before installing the new "
"version. If you are installing or upgrading the system remotely, that could "
"break the upgrade process."
msgstr ""
"Před instalací nové verze bude běžící daemon zastaven. Jestliže "
"aktualizujete systém vzdáleně, může to vést k narušení procesu aktualizace."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Unless upgrades are performed locally, you should choose to not stop OpenVPN "
"before it is upgraded. The installation process will restart it once the "
"upgrade is completed."
msgstr ""
"Jestliže nebudete provádět aktualizace lokálně, doporučujeme openvpn před "
"aktualizací nezastavovat. Instalační proces jej po instalaci restartuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "This option will take effect for the next upgrade."
msgstr "Tato volba nabude účinnosti při příští aktualizaci."

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid "Default port has changed"
msgstr "Implicitní port se změnil"

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid ""
"OpenVPN's default port has changed from 5000 to 1194 (IANA assigned). If you "
"don't specify the port to be used on your VPNs, this upgrade may break them."
msgstr ""
"Implicitní port OpenVPN se změnil z 5000 na 1194 (přidělen organizací IANA). "
"Pokud nezadáte port, který se má používat na vašich VPN, touto aktualizací "
"je můžete rozbít."

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid ""
"Use the option 'port 5000' if you want to keep the old port configuration, "
"or take a look at your firewall rules to allow the new default port "
"configuration to work."
msgstr ""
"Pokud chcete zachovat staré nastavení portu, použijte volbu 'port 5000'. V "
"opačném případě nezapomeňte upravit pravidla firewallu, aby umožnila "
"komunikaci na novém portu."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:6001
msgid "Would you like to stop openvpn later?"
msgstr "Chcete ukončovat openvpn později?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:6001
msgid ""
"Previous versions of openvpn stopped at the same time as most of other "
"services. This meant that some of services stopping later couldn't use "
"openvpn since it may have been stopped before them. Newer versions of the "
"openvpn package will stop the service later. (i.e. a K80openvpn link in rc"
"[06].d instead of a K20openvpn)"
msgstr ""
"Dřívější verze openvpn se ukončovaly zhruba ve stejném čase jako ostatní "
"služby. To znamená, že většina těchto služeb nemohla openvpn využít, protože "
"tou dobou již nemuselo být k dispozici. Novější verze balíku openvpn mohou "
"službu zastavit později (v rc[06].d se místo K20openvpn vytvoří odkaz "
"K80openvpn)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Vulnerable random number generator"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"A weakness has been discovered in the random number generator used by "
"OpenSSL on Ubuntu and Debian systems. As a result of this weakness, certain "
"encryption keys are generated much more frequently than they should be, such "
"that an attacker could guess the key through a brute-force attack given "
"minimal knowledge of the system."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Any keys created on a vulnerable system may be affected by this problem. The "
"'openssl-vulnkey' command may be used as a partial test for RSA keys with "
"certain bit sizes, and the 'openvpn-vulnkey' for OpenVPN shared secret keys. "
"Users are urged to verify their keys or simply regenerate any server or "
"client certificates and keys in use on the system."
msgstr ""

#~ msgid "Would you like a TUN/TAP device to be created?"
#~ msgstr "Chcete vytvořit zařízení TUN/TAP?"

#~ msgid ""
#~ "If you accept here, the package will make a special device called /dev/"
#~ "net/tun for openvpn's use. If you refuse, the device won't be made now. "
#~ "Read README.Debian for details on how to make it. If you are using devfs "
#~ "refuse here."
#~ msgstr ""
#~ "Odpovíte-li kladně, balík vytvoří speciální zařízení nazvané /dev/net/"
#~ "tun. Odmítnete-li, zařízení se nyní nevytvoří. Používáte-li devfs, "
#~ "odmítněte. Návod na ruční vytvoření zařízení naleznete v souboru README."
#~ "Debian."

#~ msgid "Would you like to stop openvpn before it gets upgraded?"
#~ msgstr "Chcete openvpn při aktualizaci zastavit?"

#~ msgid ""
#~ "In some cases you may be upgrading openvpn in a remote server using a VPN "
#~ "to do so. The upgrade process stops the running daemon before installing "
#~ "the new version, in that case you may lose your connection, the upgrade "
#~ "may be interrupted, and you may not be able to reconnect to the remote "
#~ "host."
#~ msgstr ""
#~ "V některých případech se může stát, že budete aktualizovat openvpn na "
#~ "vzdáleném serveru právě přes VPN tunel. Před instalací nové verze bude "
#~ "běžící daemon zastaven a vy tak ztratíte své připojení, aktualizace se "
#~ "přeruší a už se možná ke vzdálenému počítači nebudete moci přihlásit."

Reply to: