[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 1.6.dfsg.3-3: Please update debconf PO translation for the package krb5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
krb5.  In reviewing the package, I discovered that some keywords
passed literally to the KDC as command-line options were incorrectly
marked as translatable.  The main goal of this call for new
translations is to fix that issue.  In addition, there are some
changes to the prompt for KDC database purging.

I would be grateful if you could take the time and update the
translation.  Please pay special attention to the krb4 support
prompt in light of the new comments in the template to ensure that
literal strings are not translated.

Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against krb5.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed Jun 11 11:53:23 PDT 2008.

Thanks in advance!

#
#    Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#    documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#    this format, e.g. by running:
#         info -n '(gettext)PO Files'
#         info -n '(gettext)Header Entry'
#
#    Some information specific to po-debconf are available at
#            /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#         or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#    Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-21 11:38-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-30 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Nastavení Kerberovy říše"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Tento balík obsahuje nezbytné administrativní nástroje pro běh hlavního "
"kerberovského serveru."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"Pouhou instalací tohoto balíku se však Kerberova říše nenastaví. Pro "
"vytvoření říše spusťte po instalaci příkaz „krb5_newrealm“."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Také je vhodné si přečíst soubor /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC a "
"příručku administrátora v balíku krb5-doc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Spustit administrační daemon Kerbera v5 (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind obsluhuje požadavky na přidání/změnu/smazání záznamů v databázi "
"Kerbera."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"Také je vyžadován programem kpasswd, který se používá pro změnu hesel. Tento "
"daemon obvykle běží na hlavním KDC."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Vytvořit nastavení KDC automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, "
"may be created automatically."
msgstr ""
"Konfigurační soubory KDC (Kerberos Domain Controller) v /etc/krb5kdc mohou "
"být vytvořeny automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Standardně se do tohoto adresáře nakopíruje ukázková šablona s "
"předvyplněnými lokálními údaji."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Administrátoři, kteří již disponují infrastrukturou pro správu konfigurace "
"Kerbera, budou nejspíš chtít tyto automatické změny v konfiguraci zakázat."

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
msgstr "Režim zpětné kompatibility s Kerberem v4:"

#. Type: select
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
"require preauthentication (\"nopreauth\").  This allows Kerberos V4 services "
"to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients to get their "
"initial tickets.  These tickets can then be converted to Kerberos V4 tickets."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení jsou povoleny požadavky z Kerbera v4, které nevyžadují "
"předautentizaci („nopreauth“). To umožňuje, aby existovaly služby Kerbera "
"v4, ovšem vyžaduje, aby většina klientů používala pro získání prvotního "
"lístku klienta Kerbera v5. Tyto lístky pak mohou být přeměněny na lístky "
"Kerbera v4."

#. Type: select
#. Description
#. "full", "disable", and "none" are literal strings and should be left in
#. English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 clients "
"to get initial tickets even when preauthentication would normally be "
"required; to \"disable\", returning protocol version errors to all Kerberos "
"V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond to Kerberos "
"V4 requests at all."
msgstr ""
"Volitelně můžete zapnout „plnou“ podporu, což umožní klientům Kerbera v4 "
"získat prvotní lístky i když by normálně byla vyžadována předautentizace. "
"Možnost „zakázat“ bude všem klientům Kerbera v4 vracet chyby o "
"nepodporované .verzi, režim „žádný“ znamená, že Kerberos nebude na tyto "
"požadavky odpovídat vůbec."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
msgstr "Spustit daemon pro konverzi lístků Kerbera v5 na lístky Kerbera v4?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets for "
"programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
"compatibility with old applications."
msgstr ""
"Daemon krb524d převádí lístky z Kerbera5 na lístky Kerbera4 pro programy "
"typu krb524init, které vyžadují lístky Kerbera v4 pro zajištění "
"kompatibility se staršími aplikacemi."

#. Type: boolean
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
"especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
msgstr ""
"Jestliže používáte aplikace pro Kerbera v4, doporučuje se povolit i tohoto "
"daemona, obzvláště pokud je kompatibilita s Kerberem v4 nastavena na "
"„nopreauth“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, purging this package will not delete the KDC database in /var/"
#| "lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
#| "deleted."
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení se při odstranění balíku ze systému nesmaže KDC "
"databáze ve /var/lib/krb5kdc/principal, protože ji po smazání nelze obnovit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Choose this option if you wish to delete the KDC database when this "
#| "package is purged, deleting all of the user accounts and passwords in the "
#| "KDC."
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Chcete-li při vyčištění balíku ze systému smazat i svou KDC databázi, tuto "
"volbu povolte. Smazáním databáze se odstraní všechny uživatelské účty a "
"všechna hesla v KDC."

#~ msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
#~ msgstr "Mají se při úplném odstranění balíku smazat i data?"

#~ msgid "disable"
#~ msgstr "zakázat"

#~ msgid "full"
#~ msgstr "plný"

#~ msgid "nopreauth"
#~ msgstr "nopreauth"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "žádný"

#~ msgid ""
#~ "Don't forget to set up DNS information so your clients can find your KDC "
#~ "and admin servers.  Doing so is documented in the administration guide."
#~ msgstr ""
#~ "Nezapomeňte nastavit DNS, aby klienti mohli najít váš KDC a "
#~ "administrátorské servery. Vše je popsáno v příručce administrátora."

#~ msgid ""
#~ "Many sites will wish to have this script automatically create Kerberos "
#~ "KDC configuration files in /etc/krb5kdc.  By default an example template "
#~ "will be copied into this directory with local parameters filled in.  Some "
#~ "sites who already have infrastructure to manage their own Kerberos "
#~ "configuration will wish to disable any automatic configuration changes."
#~ msgstr ""
#~ "Mnoho správců bude chtít, aby za ně debconf provedl počáteční nastavení "
#~ "kerberova KDC v /etc/krb5kdc. Standardně se do tohoto adresáře zkopíruje "
#~ "šablona s předvyplněnými parametry. Některé servery, které již mají svou "
#~ "vlastní infrastrukturu pro správu Kerbera, asi tuto automatickou "
#~ "konfiguraci nepovolí, aby se jim nepřepsalo nastavení."

Reply to: