[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package openssh 1:4.3p2-11Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
openssh. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, May 07, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-23 17:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 08:16+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
#, fuzzy
#| msgid "Generate new configuration file?"
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "Vytvořit nový konfigurační soubor?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file "
#| "from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be "
#| "upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/"
#| "etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but "
#| "will not contain any customisations you made with the old version."
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
"from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not contain "
"any customizations you made with the old version."
msgstr ""
"Tato verze OpenSSH má oproti verzi dodávané s Debianem 2.2, kterou nyní "
"pravděpodobně aktualizujete, značně odlišný konfigurační soubor. Balík nyní "
"může vytvořit nový konfigurační soubor (/etc/ssh/sshd.config), který bude "
"fungovat s novou verzí serveru, ale nebude obsahovat žádné úpravy, které "
"jste provedli ve staré verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please note that this new configuration file will set the value of "
#| "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password "
#| "can ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that "
#| "this is the correct default (see README.Debian for more details), but you "
#| "can always edit sshd_config and set it to no if you wish."
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password "
"can ssh directly in as root). Please read the README.Debian files for more "
"details about this design choice."
msgstr ""
"V novém konfiguračním souboru bude parametr PermitRootLogin nastaven na "
"hodnotu 'yes'. To znamená, že se kdokoliv se znalostí rootova hesla může "
"přihlásit rovnou jako root. Pokud se chcete vrátit ke starému chování, stačí "
"v sshd_config nastavit tento parametr na hodnotu 'no'. Více v README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
#| "configuration file now."
msgid ""
"It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration "
"file now."
msgstr ""
"Je vřele doporučeno nechat balík, aby si nyní vytvořil nový konfigurační "
"soubor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to continue (and risk killing active ssh sessions)?"
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Chcete pokračovat (a riskovat ukončení aktivních ssh spojení)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The version of /etc/init.d/ssh that you have installed, is likely to kill "
#| "all running sshd instances. If you are doing this upgrade via an ssh "
#| "session, that would be a Bad Thing(tm)."
msgid ""
"The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all "
"running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, "
"you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr ""
"Stávající verze /etc/init.d/ssh pravděpodobně pozabíjí všechny běžící "
"instance sshd. Pokud tuto aktualizaci provádíte přes ssh, byla by to Špatná "
"Věc(tm)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can fix this by adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the start-"
#| "stop-daemon line in the stop section of the file."
msgid ""
"This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the "
"start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr ""
"Můžete to spravit přidáním \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" do sekce stop na "
"řádek se start-stop-daemon."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "New host key mandatory"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH "
#| "can not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the "
#| "old (non-free) SSH installation does not appear to be available."
msgid ""
"The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA "
"algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen "
"utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be "
"available."
msgstr ""
"V /etc/ssh/ssh_host_key se nachází starý klíč šifrovaný algoritmem IDEA. "
"OpenSSH neumí tento soubor zpracovat a zdá se, že utilita ssh-keygen ze "
"staré (nesvobodné) instalace SSH není k dispozici."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
#, fuzzy
#| msgid "You will need to generate a new host key."
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Musíte vygenerovat nový serverový klíč"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Zakázat autentizaci challenge-response?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Password authentication appears to be disabled in your current OpenSSH "
#| "server configuration. In order to prevent users from logging in using "
#| "passwords (perhaps using only public key authentication instead) with "
#| "recent versions of OpenSSH, you must disable challenge-response "
#| "authentication, or else ensure that your PAM configuration does not allow "
#| "Unix password file authentication."
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server "
"configuration. In order to prevent users from logging in using passwords "
"(perhaps using only public key authentication instead) with recent versions "
"of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else "
"ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file "
"authentication."
msgstr ""
"Zdá se, že autentizace pomocí hesel je ve vaší stávající konfiguraci OpenSSH "
"serveru zakázána. Abyste zabránili uživatelům v přihlášení pouze pomocí "
"hesla, musíte v posledních verzích OpenSSH zakázat autentizaci challenge-"
"response, nebo jinak zajistit, aby PAM nepovolilo autentizaci vůči unixovému "
"souboru hesel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr ""
"Zakážete-li autentizaci challenge-response, uživatelé se nebudou moci "
"přihlásit pomocí hesel. Necháte-li ji povolenu (přednastavená odpověď), pak "
"nebude mít volba 'PasswordAuthentication no' žádný efekt, pokud ovšem "
"neupravíte nastavení PAM v /etc/pam.d/ssh."

#~ msgid "Warning: you must create a new host key"
#~ msgstr "Varování: musíte vytvořit nový serverový klíč"

#~ msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varování: je nainstalován telnetd --- to není dobrý nápad"

#~ msgid ""
#~ "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't "
#~ "actually need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that "
#~ "there is at least some chance that telnet sessions will not be sending "
#~ "unencrypted login/password and session information over the network."
#~ msgstr ""
#~ "Doporučujeme buď odstranit balík telnetd (pokud telnet přístup "
#~ "nepotřebujete), nebo nainstalovat telnetd-ssl, kde je alespoň nějaká "
#~ "šance, že spojení nebudou po síti zasílat nezašifrovaná jména/hesla/"
#~ "informace."

#~ msgid "Warning: rsh-server is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varování: je nainstalován rsh-server --- to není dobrý nápad"

#~ msgid ""
#~ "having rsh-server installed undermines the security that you were "
#~ "probably wanting to obtain by installing ssh. I'd advise you to remove "
#~ "that package."
#~ msgstr ""
#~ "nainstalováním rsh-server si bouráte bezpečnost, kterou jste "
#~ "pravděpodobně chtěli dosáhnout instalací ssh. Doporučujeme tento balík "
#~ "odstranit."

#~ msgid "Do you want ssh-keysign to be installed SUID root?"
#~ msgstr "Chcete ssh-keysign nainstalovat jako SUID root?"

#~ msgid ""
#~ "You have the option of installing the ssh-keysign helper with the SUID "
#~ "bit set."
#~ msgstr ""
#~ "Můžete si vybrat, zda chcete nainstalovat ssh-keysign s nastaveným SUID "
#~ "bitem."

#~ msgid ""
#~ "If you make ssh-keysign SUID, you will be able to use SSH's Protocol 2 "
#~ "host-based authentication."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nastavíte ssh-keysign SUID, můžete používat 'host-based' "
#~ "autentizaci protokolu verze 2."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, I suggest you install it with SUID. If it causes problems "
#~ "you can change your mind later by running:  dpkg-reconfigure ssh"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste na pochybách, doporučujeme SUID bit povolit. Pokud zaznamenáte "
#~ "problémy, můžete nastavení změnit spuštěním:  dpkg-reconfigure ssh"

#~ msgid "Allow SSH protocol 2 only"
#~ msgstr "Povolit pouze SSH protokol verze 2"

#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH supports version 2 of the ssh protocol, which is "
#~ "much more secure. Disabling ssh 1 is encouraged, however this will slow "
#~ "things down on low end machines and might prevent older clients from "
#~ "connecting (the ssh client shipped with \"potato\" is affected)."
#~ msgstr ""
#~ "Tato verze OpenSSH podporuje ssh protokol ve verzi 2, který je mnohem "
#~ "bezpečnější. Je dobré ssh verze 1 zakázat, nicméně na slabších počítačích "
#~ "se projeví zpomalení a také tím znemožníte přihlášení starších klientů "
#~ "(například těch z Debianu 2.2)."

#~ msgid ""
#~ "Also please note that keys used for protocol 1 are different so you will "
#~ "not be able to use them if you only allow protocol 2 connections."
#~ msgstr ""
#~ "Také si všimněte, že klíče protokolu verze 1 jsou odlišné a pokud "
#~ "povolíte pouze protokol verze 2, nebudete je moci použít. "

#~ msgid ""
#~ "If you later change your mind about this setting, README.Debian has "
#~ "instructions on what to do to your sshd_config file."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud se později rozhodnete jinak, v README.Debian se nachází přesný "
#~ "návod, jak upravit soubor sshd_config."

#~ msgid "ssh2 keys merged in configuration files"
#~ msgstr "Klíče ssh2 v konfiguračních souborech byly spojeny"

#~ msgid ""
#~ "As of version 3 OpenSSH no longer uses separate files for ssh1 and ssh2 "
#~ "keys. This means the authorized_keys2 and known_hosts2 files are no "
#~ "longer needed. They will still be read in order to maintain backwards "
#~ "compatibility"
#~ msgstr ""
#~ "OpenSSH verze 3 již nepoužívá oddělené soubory pro klíče verze ssh1 a "
#~ "ssh2. To znamená, že soubory authorized_keys2 a known_hosts2 již nejsou "
#~ "potřeba, ovšem z důvodů zachování zpětné kompatibility jsou stále "
#~ "načítány."

#~ msgid "NOTE: Forwarding of X11 and Authorization disabled by default."
#~ msgstr "POZNÁMKA: Autorizace a přesměrování X11 je standardně vypnuto."

#~ msgid ""
#~ "For security reasons, the Debian version of ssh has ForwardX11 and "
#~ "ForwardAgent set to ``off'' by default."
#~ msgstr ""
#~ "Z bezpečnostních důvodů má verze ssh v Debianu standardně nastavené "
#~ "ForwardX11 a ForwardAgent na hodnotu \"off\"."

#~ msgid ""
#~ "You can enable it for servers you trust, either in one of the "
#~ "configuration files, or with the -X command line option."
#~ msgstr ""
#~ "Pro servery, kterým důvěřujete, můžete tyto parametry povolit v jednom z "
#~ "konfiguračních souborů, nebo z příkazové řádky parametrem -X."

#~ msgid "More details can be found in /usr/share/doc/ssh/README.Debian"
#~ msgstr "Více naleznete v /usr/share/doc/ssh/README.Debian"

#~ msgid "Do you want to run the sshd server?"
#~ msgstr "Chcete spustit sshd server?"

#~ msgid "This package contains both the ssh client, and the sshd server."
#~ msgstr "Tento balík obsahuje jak klienta ssh, tak server sshd."

#~ msgid ""
#~ "Normally the sshd Secure Shell Server will be run to allow remote logins "
#~ "via ssh."
#~ msgstr ""
#~ "Obvykle se sshd (Secure Shell Server) spouští, aby se vzdálení uživatelé "
#~ "mohli přihlašovat přes ssh."

#~ msgid ""
#~ "If you are only interested in using the ssh client for outbound "
#~ "connections on this machine, and don't want to log into it at all using "
#~ "ssh, then you can disable sshd here."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud na tomto počítači chcete využívat pouze ssh klienta pro odchozí "
#~ "spojení, můžete zde sshd zakázat."

#~ msgid "Environment options on keys have been deprecated"
#~ msgstr "Volby prostředí spojené s klíči jsou zakázány"

#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH disables the environment option for public keys "
#~ "by default, in order to avoid certain attacks (for example, LD_PRELOAD). "
#~ "If you are using this option in an authorized_keys file, beware that the "
#~ "keys in question will no longer work until the option is removed."
#~ msgstr ""
#~ "Pro zamezení určitých typů útoků (např. LD_PRELOAD), tato verze OpenSSH "
#~ "standardně zabraňuje používat volbu prostředí u veřejných klíčů. Pokud "
#~ "tuto volbu používáte v souboru authorized_keys, tak postižené klíče "
#~ "nebudou fungovat, dokud jim tuto volbu nesmažete."

#~ msgid ""
#~ "To re-enable this option, set \"PermitUserEnvironment yes\" in /etc/ssh/"
#~ "sshd_config after the upgrade is complete, taking note of the warning in "
#~ "the sshd_config(5) manual page."
#~ msgstr ""
#~ "Pro znovupovolení této volby si po aktualizaci přečtěte varování v "
#~ "manuálové stránce sshd_config(5) a v souboru /etc/ssh/sshd_config zadejte "
#~ "\"PermitUserEnvironment yes\"."

Reply to: