[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package mediawiki1.9 1.9.3-3Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
mediawiki1.9. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

(please note that existing translations for mediawiki1.7 have been re-used
for this package that has similar templates, so only untranslated string may
remain)

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Tuesday, May 08, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediawiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mediawiki-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-24 17:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-20 17:05+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Webové servery, které se mají nastavit automaticky:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"MediaWiki."
msgstr ""
"Vyberte prosím webové servery, které se mají automaticky nastavit pro "
"MediaWiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Perform automatic upgrade from MediaWiki 1.7?"
msgstr "Provést automatický přechod z MediaWiki 1.7?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "MediaWiki is being upgraded from version 1.7."
msgstr "MediaWiki se aktualizuje z verze 1.7."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The new package version uses /var/lib/mediawiki1.9 for the wiki database. "
"The old database files need to be moved before performing the upgrade."
msgstr ""
"Nová verze balíku používá pro databázi wiki stránek adresář /var/lib/"
"mediawiki1.9. Před aktualizací se musí staré databázové soubory přesunout "
"někam jinam."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This operation can be done automatically: the database will be backed up, "
"upgraded, and a new configuration file will be prepared for the new version. "
"The operation can be performed now. Alternatively, you can perform it later "
"by launching, as root, /usr/share/mediawiki1.9/debian-scripts/upgrade-"
"mediawiki1.7."
msgstr ""
"Tato operace se může provést automaticky. Databáze bude zazálohována, "
"aktualizována a připraví se nový konfigurační soubor. Tuto proceduru můžete "
"nechat provést nyní, případně ji můžete provést i později ručně, stačí jako "
"root spustit /usr/share/mediawiki1.9/debian-scripts/upgrade-mediawiki1.7."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please note that this script has been designed only for upgrading MySQL "
"databases. Do not choose this option if you are using PostgreSQL."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Database administrative user for MediaWiki 1.7:"
msgstr "Správcovský uživatel databáze MediaWiki 1.7:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please provide a MySQL account that has administrative access to the "
"MediaWiki 1.7 database."
msgstr ""
"Zadejte prosím mysql účet, který má správcovský přístup k databázi MediaWiki "
"1.7."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "When in doubt, the MySQL root account can be used."
msgstr "Jste-li na pochybách, je možné použít root účet MySQL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"An AdminSettings.php file will be generated unless the root account is "
"specified."
msgstr ""
"Pokud jste nezvolili uživatele root, bude nyní vytvořen soubor AdminSettings."
"php."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Database administrative password for MediaWiki 1.7:"
msgstr "Správcovské heslo pro databázi MediaWiki 1.7:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please specify the password of the MySQL account with administrative access "
"to the MediaWiki 1.7 database."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo k MySQL účtu, který má správcovský přístup k databázi "
"MediaWiki 1.7."

#~ msgid "Configuration files fixed"
#~ msgstr "Konfigurační soubory opraveny"

#~ msgid ""
#~ "A previous bug in the mediawiki package forced configuration files to be "
#~ "stored in /var/lib/mediawiki1.9."
#~ msgstr ""
#~ "V předchozích balících se vyskytovala chyba, která si vynutila umístění "
#~ "konfiguračních souborů do /var/lib/mediawiki1.9."

#~ msgid ""
#~ "These files have been moved back to /etc/mediawiki1.9 and a backup was "
#~ "also made in that directory."
#~ msgstr ""
#~ "Tyto soubory byly přesunuty zpět do adresáře /etc/mediawiki1.9, ve kterém "
#~ "byla pro případ potřeby vytvořena i záloha."

#~ msgid ""
#~ "There is no clear way to upgrade the package. You will therefore have to "
#~ "do this manually. Do not forget to backup the previous database and files."
#~ msgstr ""
#~ "Autoři softwaru nepřipravili jasný dokument popisující přechod na novější "
#~ "verzi, takže to budete muset provést ručně. Nezapomeňte zálohovat své "
#~ "databáze a soubory."

#~ msgid ""
#~ "Usefull and important notes are provided with this package, Please read "
#~ "them deeply before doing anything. They can be found there: /usr/share/"
#~ "doc/mediawiki1.9"
#~ msgstr ""
#~ "Součástí tohoto balíku jsou i důležité a užitečné poznámky, které byste "
#~ "si měli přečíst dříve, než začnete cokoliv provádět. Poznámky se nachází "
#~ "v /usr/share/doc/mediawiki1.9."

Reply to: