[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensshBon dia,

Perfecte, doncs ho modifico per "Administrador" i "Usuari administrador" segons correspongui. I ja ho faig així per altres traduccions. 
Hi hauria forma de afegir-ho/modificar-ho al recull de termes?

Salut!

_
Sandra Pastrana

July 4, 2018 6:02 PM, "Innocent De Marchi" <tangram.peces@gmail.com> wrote:

> Bon dia a tots!
> 
> Jo sóc partidari de traduir l'expressió.
> 
>> "Root" > "Administrador"
>> i
>> "Root user" > "Usuari administrador"
>> 
>> ...què us semblaria?
> 
> I aquesta opció em pareix molt bé. No record ara que he fet jo en els
> casos semblants, però si que, en alguns casos, he traduït l'expressió i
> deixat («root») com a alcariment.
> 
> Salutacions!
> 
> I. De Marchi


Reply to: