[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensshRespecte el terme "root user" no sé com s'ha fet a Debian fins ara, però l'ideal seria que tingués consistència a tot el sistema. Si es tria deixar-ho igual "root" a tot arreu deixem "root". Si triem "usuari primari" a tot arreu "usuari primari". Jo en altres projectes (com el sistema operatiu de mòbils MIUI, basat en Android), vaig optar per fer del "root access" un "accés d'administrador".

"Root" > "Administrador"
i
"Root user" > "Usuari administrador"

...què us semblaria?

La resta em sembla força correcte tot.

Potser canviaria la formula «Voleu inhabilitar l'autenticació d'SSH mitjançant contrasenya per l'usuari root?» per «Voleu inhabilitar l'autenticació amb contrasenya en l'SSH per a l'usuari root?»

Bona feina!

Aleix Vidal i Gaya


Missatge de sandrapeix <sandrapeix@disroot.org> del dia dt., 26 de juny 2018 a les 16:45:
Bones, us passo la traducció per revisar.

Hauria de deixar "usuari root"? Al recull de Softcatalà diu "usuari primari" i al recull propi "superusuari ?"...


# openssh po-debconf translation to Catalan.
# Copyright (C) 2018 Software in the Public Interest
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-20 02:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-26 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca_ES\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Disable SSH password authentication for root?"
msgstr ""
"Voleu inhabilitar l'autenticació d'SSH mitjançant contrasenya per l'usuari "
"root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"Previous versions of openssh-server permitted logging in as root over SSH "
"using password authentication. The default for new installations is now "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", which disables password "
"authentication for root without breaking systems that have explicitly "
"configured SSH public key authentication for root."
msgstr ""
"Les versions anteriors de l'openssh-server permetien iniciar sessió com "
"usuari root a través d'SSH utilitzant l'autenticació mitjançant contrasenya. "
"La configuració predeterminada per a noves instal·lacions és ara "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", que inhabilita l'autenticació "
"mitjançant contrasenya per l'usuari root sense trencar els sistemes que "
"tenen explícitament configurada l'autenticació d'SSH mitjançant clau pública "
"per l'usuari root."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"This change makes systems more secure against brute-force password "
"dictionary attacks on the root user (a very common target for such attacks). "
"However, it may break systems that are set up with the expectation of being "
"able to SSH as root using password authentication. You should only make this "
"change if you do not need to do that."
msgstr ""
"Aquest canvi fa els sistemes més segurs contra atacs de diccionari per força "
"bruta sobre l'usuari root (un objectiu molt comú per aquest tipus d'atacs). "
"No obstant això, podria trencar sistemes que estiguin configurats amb la "
"intenció de ser capaços d'iniciar sessió com usuari root a través d'SSH "
"utilitzant l'autenticació per contrasenya. Només heu de realitzar aquest "
"canvi si no necessiteu fer això."


Salut!
--
Sandra Pastrana

Reply to: