[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensshBon dia a tots!

Jo sóc partidari de traduir l'expressió.


> 
> "Root" > "Administrador"
> i
> "Root user" > "Usuari administrador"
> 
> ...què us semblaria?
> 

I aquesta opció em pareix molt bé. No record ara que he fet jo en els
casos semblants, però si que, en alguns casos, he traduït l'expressió i
deixat («root») com a alcariment.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: