[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR3] debian-installer://doc/manual/ca/Bon dia,

Tercera entrega del manual d'instal·lació. Inclou els arxius
bookinfo__1.po, boot-new__1.po, gpl__1.po i hardware__1.po
completament actualitzats i revisats.

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: debian-installer-3.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: