[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC]: po-debconf://grub2 2.02~beta3-4Bon dia,
El dia 24 és el dia d'entrega.

Salutacions!


I. De Marchi

Reply to: