[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#852331] po-debconf://grub2 2.02~beta3-4Bon dia,
Ja està enviada l'actualització.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: