[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Traducció publicacióOn Thu, Dec 31, 2015 at 12:35:31AM +0100, xdrudis@tinet.cat wrote:
> 
> Gràcies.
> 
> He fet el que he pogut, tot i que no en sé gaire (ni de català, ni del 
> procés que useu, ni de funerals). 

Ni jo, que com hauràs vist has hagut de canviar força coses ;-)

> 
> Envio aquí una versió modificada i el diff. O comenteu canvi per canvi o 
> com s'ha de fer ? 

Es fa amb Git, però ja que el volum de feina és baix per part meva es
poden enviar les traduccions a la llista i que algú les pugi (no a la
meva adreça personal perquè puc no estar disponible).

Total, que ja està pujada: http://deb.li/35MdR

Moltes gràcies i bon any.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Psychologists think they're experimental psychologists.
Experimental psychologists think they're biologists.
Biologists think they're biochemists.
Biochemists think they're chemists.
Chemists think they're physical chemists.
Physical chemists think they're physicists.
Physicists think they're theoretical physicists.
Theoretical physicists think they're mathematicians.
Mathematicians think they're metamathematicians.
Metamathematicians think they're philosophers.
Philosophers think they're gods.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: