[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesOn Thu, Dec 17, 2015 at 04:41:44PM +0100, tictacbum wrote:
>  Hola,
>  jo puc donar un cop de mà amb les traduccions

Doncs moltes gràcies :-)

>  vaig seguir les instruccions que vas passar i em vaig registrar a alioth
>  (lluis-guest), vaig demanar accés al projecte publicity però aquà es va
>  quedar, no sé si havia de fer alguna cosa més

Aquest accés et permet accés d'escriptura al Git. Quan jo el vaig
demanar no vaig rebre cap missatge de confirmació, així que et
suggereixo que vagis provant de tant en tant si en tens.

Un cop puguis descarregar-te'l, canvies a la branca "catalan" i
revises tots els fitxers *.ca.md, i si has de fer algun canvi,
endavant i l'afegeixes al repositori.

Si git suposa un mal de cap per a tu o per a qui ens estigui llegint i
també vulgui col·laborar, pot enviar les correccions a la llista per
tal que algú amb accés les hi pugi en el seu nom, tal com va proposar
la Laura Arjona a debian-l10n-spanish.l.d.o.

El que no acabo de tenir tan clar és què passarà un cop haguem revisat
els textos, si qui el revisi el pot passar a "Published" o bé si algú
(un DD?) abans ha de generar les pàgines en local per comprovar que no
hi ha errors.

> 
>  salut!
>  LluÃs

Vagi bé!

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
¡Gran carrera de virus esta noche en las pistas 0 y 1 del HD!

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: