[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesBona tarda,

recentment he traduït alguns articles de Bits, però no estan publicats
encara perquè el procediment marca que algú altre els hauria de
revisar (per allò que 4 ulls hi veuen millor que 2).

Hi hauria algun voluntari?

Si el que calen són instruccions més concretes, no dubteu en
preguntar.

Mentrestant, deixo els enllaços on s'explica com traduir usant Git [0]
i els articles a revisar [1].

Usar git no és un requisit obligatori.

Moltes gràcies.

[0] https://wiki.debian.org/Teams/Publicity/bits.debian.org/translation
[1] https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/bits.git/?h=catalan
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Las obras de caridad dicen quien es hombre de bondad. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: