[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po-debconf://dbconfig-commonBon dia,
Tanco el fil manualment ja que el informe de l'actualització s'ha tancat abans d'enviar el BTS.

Salutacions!

I. De Marchi

Reply to: