[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#803785]: po-debconf://dbconfig-commonBon dia,
EL informe de l'actualització s'ha tancat abans de poder enviar aquets missatge.

Salutacions,

I. De Marchi

Reply to: