[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Subscripció a la llistaBon dia «chals»

>
> Fa dos anys que estic coŀlaborant amb el projecte debian-live. Ara ens
> interessaria traduir al català dues pàgines. Com suposo que tothom té
> prou feina ho fare jo mateix.
>
> http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2013/03/msg00002.html
>
Bona decissió; darrerament per aqui hi ha poca activitat....


> També suposo que seguiu el mateix procediment que a les altres
> llistes, és a dir, [ITT], [RFR], [LCFC]
> i després ho envieu a algu que ho pugui pujar al servidor, correcte?

Si.


> Si és així enviaré els dos [ITT] i intentaré fer-ho aquest cap de
> setmana
>
>
> Jo sempre he treballat amb fitxers po, mai amb .wml i vaig una mica
> perdut, però sembla fàcil :)
>

Ànim!

I. De Marchi


Reply to: