[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ssl-cert> Bon dia Jordi!
>
>> > msgid "It will become the 'commonName' field of the generated SSL certificate."
>> > msgstr "Es farà servir en el camp «commonName» del certificat SSL generat."
>>
>> > msgid "It will become the 'subjectAltName' field of the generated SSL certificat
>> e."
>> > msgstr "Es convertirà en el camp «subjectAltName» del certificat SSL generat."
>>
>> Cal unificar aquests dos. I jo em quedaria amb el primer.
>
> Val! Canviat
>
>>
>> > msgstr "Un exemple més complexe, incloent-hi un nom d'amfitrió, un WebID, una adreça de correol i una adreça IPv4:"
>>
>> correol? :)
>>
>
> buenoooo!!
>
>>
>> > msgstr "Configuri un certificat SSL."
>>
>> configureu
>>
>>
>> > msgstr "Els certificats SSL locals seran substituïts"
>>
>> S'ha de substituir els certificats SSL locals.
>>
>
> Canviat
>
>>
>> > msgstr "El certificat de seguretat generat automàticament per al seu sistema local serà reemplaçat degut a un error que el fa insegur. Aquesta substitució es farà automàticament."
>>
>> s'ha de reemplaçar
>
> Canviat.
>
> Gràcies!
>
> I. De Marchi
# ssl-cert po-debconf translation to Catalan
# Copyright (C) 2006 Software in the Public Interest, SPI Inc.
# This file is distributed under the same license as the ssl-cert package.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ssl-cert-1.0.28\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ssl-cert@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-09 20:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-12 18:21+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: Spain\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Host name:"
msgstr "Nom de l'equip:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the host name to use in the SSL certificate."
msgstr "Escriviu el nom del sistema per fer servir en el certificat SSL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "It will become the 'commonName' field of the generated SSL certificate."
msgstr "Es farà servir en el camp «commonName» del certificat SSL generat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Alternative name(s):"
msgstr "Nom(s) alternatiu(s):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid "Please enter the host name to use in the SSL certificate."
msgid "Please enter any additional names to use in the SSL certificate."
msgstr "Escriviu els noms addicionals per utilitzar en el certificat SSL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "It will become the 'commonName' field of the generated SSL certificate."
msgid "It will become the 'subjectAltName' field of the generated SSL certificate."
msgstr "Es farà servir en el camp «subjectAltName» del certificat SSL generat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Multiple alternative names should be delimited with comma and no spaces. For a web server with multiple DNS names this could look like:"
msgstr "Cal separar amb comes i sense espais els diversos noms alternatius. Per a un servidor web amb múltiples noms DNS es farà així:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "DNS:www.example.com,DNS:images.example.com"
msgstr "DNS:www.exemple.com,DNS:imatges.exemple.com"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "A more complex example including a hostname, a WebID, an email address, and an IPv4 address:"
msgstr "Un exemple més complexe, incloent-hi un nom d'amfitrió, un WebID, una adreça de correu i una adreça IPv4:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "DNS:example.com,URI:http://example.com/joe#me,email:me@example.com,IP:192.168.7.3";
msgstr "DNS:exemple.com,URI:http://exemple.com/joe#me,email:me@exemple.com,IP:192.168.7.3";

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Configure an SSL Certificate."
msgstr "Configureu un certificat SSL."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Local SSL certificates must be replaced"
msgstr "S'ha de substituir els certificats SSL locals"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "A security certificate which was automatically created for your local system needs to be replaced due to a flaw which renders it insecure. This will be done automatically."
msgstr "El certificat de seguretat generat automàticament per al seu sistema local s'ha de reemplaçar degut a un error que el fa insegur. Aquesta substitució es farà automàticament."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "If you don't know anything about this, you can safely ignore this message."
msgstr "Si no sabeu res sobre això, pot ignorar tranquil·lament aquest missatge."


Reply to: