[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ssl-certHola!

On Mon, Jun 11, 2012 at 06:00:23PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> Aquí teniu l'actualització de la traducció de ssl-cert-1.0.28.
> Hi ha vins a dia 19 per enviar-la.

> msgid "It will become the 'commonName' field of the generated SSL certificate."
> msgstr "Es farà servir en el camp «commonName» del certificat SSL generat."

> msgid "It will become the 'subjectAltName' field of the generated SSL certificat
e."
> msgstr "Es convertirà en el camp «subjectAltName» del certificat SSL generat."

Cal unificar aquests dos. I jo em quedaria amb el primer.


> msgstr "Un exemple més complexe, incloent-hi un nom d'amfitrió, un WebID, una adreça de correol i una adreça IPv4:"

correol? :)


> msgstr "Configuri un certificat SSL."

configureu


> msgstr "Els certificats SSL locals seran substituïts"

S'ha de substituir els certificats SSL locals.


> msgstr "El certificat de seguretat generat automàticament per al seu sistema local serà reemplaçat degut a un error que el fa insegur. Aquesta substitució es farà automàticament."

s'ha de reemplaçar

Jordi


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: