[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ssl-certBon dia!

Aquí teniu l'actualització de la traducció de ssl-cert-1.0.28.
Hi ha vins a dia 19 per enviar-la.
Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: ca.po
Description: Binary data


Reply to: