[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://fontconfigEp,

El tema d'«autohinter» no sé per on agafar-ho...

On Sat, Apr 09, 2011 at 07:03:51PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../fontconfig-config.templates:2001
> msgid "None"
> msgstr "Res"

Cap

(es tracta del mètode).

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:2002
> msgid "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
> msgstr "Seleccionau el mètode que desitjau fer servir per ajustar les fonts en la presentació a la pantalla."

Els "fonts" _sempre_ es traduiex com a tipus de lletra, no font.

> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> msgid "By default, only outline fonts are used by applications which support fontconfig."
> msgstr "Per defecte, els programes que admeten «fontconfig». només es fan servir fonts de contorn."

Eum, això està malament. :)

Segurament volies dir "els programes que admeten «fontconfig» només fan
servir tipus de lletra de contorn." ?


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: