[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Errors sitesummaryOn Wed, Dec 29, 2010 at 08:57:48PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> En la segona línia hi ha un error on posa: "[...] d'enviarla informació
> de [...]"
> Falta una separació i hi hauria de posar :"[...] d'enviar la informació
> de [...]"

Quin document és aquest?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: