[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Errors sitesummaryEn la segona línia hi ha un error on posa: "[...] d'enviarla informació
de [...]"
Falta una separació i hi hauria de posar :"[...] d'enviar la informació
de [...]"


Reply to: