[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Consulta tècnicaHola Sergi!

On Sun, Dec 26, 2010 at 09:39:15PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> He estat revisant la pàgina:
> http://www.debian.org/international/l10n/po/ca i per contra
> http://ca.debian.net/ és evident que la segona és un subconjunt de
> la primera, ja que en la primera hi ha gent que hi participa però
> que no fa servir la llista.

Aquestes dues llistes no tenen res a veure. Potser et referies a
http://i18n.debian.net/debian-l10n/catalan/ca.by_status.html?

La segona és la llista de control del bot, i la que hauríem d'emprar per
coordinar-nos. La primera és una llista de l'estat de *tots* els fitxers
ca.po que es poden trobar als paquets font de Debian. Jo crec que no té
massa sentit publicar-la així, perquè es llisten fitxers d'alguns
projectes de traducció que no tenen res a veure amb aquest equip.

En aquesta llista ens encarreguem de la traducció dels programes i altres
elements que són específics de Debian. No hauríem d'engrescar-nos en la
traducció d'altres coses "upstream" si aquests tenen el seu propi sistema
i/o equip de traducció. Per exemple, el lloc correcte per a traduir mòduls
del GNOME és la llista de traductors del GNOME:
gnome@llistes.softcatala.org. En canvi, per a traduir les pàgines de
manual del Dpkg, doncs aquest sí és el lloc correcte.

A propòsit d'això, no sé si estàs al tant del Pootle d'OLPC: és aquest el
lloc correcte per traduir el Sugar? http://translate.sugarlabs.org/ca/

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: